Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

Förordning angående ordnandet av undervisningsväsendet i landskapet Åland.
Beslut om antagande av vallag för landskapet Åland.
Beslut om antagande av lagen om ändring av förordningen av den 23 december 1910 angående ändrad lydelse av 1 § i förordningen av den 14 december 1894 om utgörande av skatt för hundrar, given den 30 december 1921.
Beslut om antagande av lagen angående förlängning av fisketorp, given den 11 juni 1920.
Beslut om antagande av förordningen angående offentliga nöjen på landsbygden, given den 1 juni 1922.
Landskapet Ålands inkomst- och utgiftsstat för år 1924.
Beslut om antagande av förordningen angående komplettering av förordningen den 11 april 1919 om jordbruksskolor, given den 10 augusti 1923.
Ålands landstings beslut om antagande av lagen om arbetsavtal, given den 1 juni 1922.
Beslut om antagande av förordningen innefattande ändring av förordningen den 2 mars 1920 angående yrkeselevskolor, given den 28 april 1924.
Beslut om antagande av förordningen innefattande ändring av förordningen den 2 mars 1920, angående förberedande yrkesskolor, given den 28 april 1923.

Sidor

Publicerad 12.5.2015 kl. 15:29
Uppdaterad 16.5.2017 kl. 14:01