Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor, i synnerhet inom familjen, är ett globalt samhällsproblem och kanske ett av det mest extrema exemplen på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stöda de utsatta samtidigt som man i ett förebyggande arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller våldsutövandet.

Vi måste alla tillsammans Ålands lagting, Ålands landskapsregering, alla myndigheter, politiska partier, arbetstagare, arbetsgivare, föreningar och organisationer samt jag och du tillsammans arbeta för nolltolerans mot våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för den som utsatts för våld eller hot om våld i nära relationer och för oroliga anhöriga, vänner, arbetskamrater m.fl. De som tar emot samtalen är professionella och vana att möta människor i kris eller i andra svåra livssituationer.

Kvinnofridslinjen är öppen för ålänningar dygnet runt och erbjuder dessutom handledning för åländska myndigheter i frågor som rör våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen telefonnummer +358 18 25 500

Tallbacken

Man kan kontakta Tallbacken dygnet runt i frågor som rör våld i nära relationer. Skyddsboendet är tillgängligt för kvinnor och män utsatta för våld i nära relationer.

Tallbackens telefonnummer +358 18 532 842
Kontaktuppgifter till övriga aktörer inom hälsovården

Kunskap för våld i nära relationer

En av landskapsregeringens samarbetspartners gällande våld i nära relationer är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala. NCK erbjuder bland annat ett stort kursutbud och tillhandahåller en kunskapsbank för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns även webbstöd för kommuner och webbstöd för vården för personal. Här hittar du en introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Se också Åsa Witkowski vid NCK och Uppsala universitets presentation på landskapsregeringens Youtube-kanal.

Här hittar du:

Kursutbudet
Kunskapsbanken
Webbkurs om våld i nära relationer
 

Webbstöd för vården

Vården har en nyckelroll i arbetet mot våld. Här finner du ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Webbstödet är kopplat till NCK:s kunskapsbank och innehåller faktatexter, expertintervjuer, fördjupningsfilmer och reportage från olika verksamheter. 

Webbstöd för vården

Webbstöd för kommuner

Här finner du ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I stödet finns till exempel filmer som visar hur frågor om våld kan ställas i socialtjänsten, reportage från verksamheter som kan inspirera till nya arbetssätt samt faktatexter och utbildningsmaterial.

Webbstöd för kommuner

Publicerad 30.12.2019 kl. 15:19
Uppdaterad 14.12.2021 kl. 10:21