Nyheter

8.3.2019 - Program för suicidprevention
Ålands landskapsregering har låtit ta fram ett program för suicidprevention. Uppdraget har varit att sammanställa ett underlag för ett program som ska omfatta en beskrivning av vilken evidens det...
Läs mer om Program för suicidprevention ›
23.11.2018 - Omfattande regler för tillverkning och försäljning av kosmetiska produkter
Reglerna för kosmetiska produkter är samma inom hela EU och samma regler gäller för såväl stora som små tillverkare och distributörer. Det är alltid den som erbjuder produkten på marknaden som...
Läs mer om Omfattande regler för tillverkning och försäljning av kosmetiska produkter ›
14.11.2018 - Svensk läkarutbildning på Åland möjlig också i framtiden
I tisdags, den 13/11 justerade Sveriges riksdags socialutskott sitt betänkande om Bastjänstgöring för läkare (2018/19:SoU5) där ett enigt utskott bifaller motionen om möjlighet till fortsatt...
Läs mer om Svensk läkarutbildning på Åland möjlig också i framtiden ›
8.11.2018 - Tandvårdsprogram - Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa på Åland
Landskapsregeringen har idag antagit ett tandvårdsprogram. Tandvårdsprogrammet innehåller ett antal konkreta åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa. Läs mer i tandvårdsprogrammet, som finns under...
Läs mer om Tandvårdsprogram - Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa på Åland ›
14.6.2018 - Förnyande av socialvårdslagstiftning
Just nu pågår en omfattande reform av lagstiftning som rör socialvård och social omsorg på Åland. Syftet med reformen är att:
Läs mer om Förnyande av socialvårdslagstiftning ›
16.2.2017 - Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig
Nordiska medicinalstatistiska kommittén, NOMESKO, samlar årligen in statistik om befolkningens hälsa, sjukdomar, dödlighet, operationer, personalresurser m.m. Åland och de andra nordiska självstyrda...
Läs mer om Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig ›
16.2.2017 - Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring
Onsdagen den 15 februari träffades i Självstyrelsegården chefläkare Jaana Lignell och AT-rektor Christian Bergman från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala och...
Läs mer om Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring ›
7.12.2016 - Landskapsregeringen beviljar 90 000 euro till samordningsprojekt att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland
Medel om 90 000 euro har varit möjliga att ansöka om för nya samordningsprojekt inom äldreomsorg med inriktning på stimulerande verksamhet, friskvård och underhållning under åren 2018-2019....
Läs mer om Landskapsregeringen beviljar 90 000 euro till samordningsprojekt att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland ›
2.12.2016 - Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet
Landskapsregeringen beslöt den 1 december att den nya hälsoskyddslagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2017. Hälsoskyddslagen innehåller bestämmelser om anmälningspliktiga verksamheter,...
Läs mer om Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet ›
14.11.2016 - Landskapsregeringen har tryggat permanent medlemsplats i nationell delegation
Ålands lagting beslöt den 27 maj 2015 ge sitt bifall till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll till de delar det faller inom landskapets...
Läs mer om Landskapsregeringen har tryggat permanent medlemsplats i nationell delegation ›

Sidor