Nyheter

14.6.2018 - Förnyande av socialvårdslagstiftning
Just nu pågår en omfattande reform av lagstiftning som rör socialvård och social omsorg på Åland. Syftet med reformen är att:
Läs mer om Förnyande av socialvårdslagstiftning ›
16.2.2017 - Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig
Nordiska medicinalstatistiska kommittén, NOMESKO, samlar årligen in statistik om befolkningens hälsa, sjukdomar, dödlighet, operationer, personalresurser m.m. Åland och de andra nordiska självstyrda...
Läs mer om Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig ›
16.2.2017 - Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring
Onsdagen den 15 februari träffades i Självstyrelsegården chefläkare Jaana Lignell och AT-rektor Christian Bergman från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala och...
Läs mer om Socialstyrelsen i Sverige på besök gällande AT-tjänstgöring ›
7.12.2016 - Landskapsregeringen beviljar 90 000 euro till samordningsprojekt att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland
Medel om 90 000 euro har varit möjliga att ansöka om för nya samordningsprojekt inom äldreomsorg med inriktning på stimulerande verksamhet, friskvård och underhållning under åren 2018-2019....
Läs mer om Landskapsregeringen beviljar 90 000 euro till samordningsprojekt att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland ›
2.12.2016 - Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet
Landskapsregeringen beslöt den 1 december att den nya hälsoskyddslagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari 2017. Hälsoskyddslagen innehåller bestämmelser om anmälningspliktiga verksamheter,...
Läs mer om Avbyråkratisering på hälsoskyddsområdet ›
14.11.2016 - Landskapsregeringen har tryggat permanent medlemsplats i nationell delegation
Ålands lagting beslöt den 27 maj 2015 ge sitt bifall till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll till de delar det faller inom landskapets...
Läs mer om Landskapsregeringen har tryggat permanent medlemsplats i nationell delegation ›
16.9.2016 - Bättre vård för äldre med psykisk ohälsa
Landskapsregeringen inbjuder kommunerna, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands omsorgsförbund till att delta i ett tre-årigt PAF finansierat utvecklingsprojekt ”Äldres psykiska ohälsa”. Under år 2015...
Läs mer om Bättre vård för äldre med psykisk ohälsa ›
4.7.2016 - Pocket om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll trädde i kraft den 10 juni 2016. Som ett led i att höja den allmänna kunskapen om rättigheter för...
Läs mer om Pocket om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ›
16.6.2016 - Läs artikeln om konferensen Hälsa, vård och jämställdhet
Norden.org har publicerat en läsvärd artikel om Hälsa, vård och jämställdhet - en konferens om genusstrukturer i hälsa och vård som hölls den 14-15.6 2016 här i Mariehamn. I artikeln uttalar sig...
Läs mer om Läs artikeln om konferensen Hälsa, vård och jämställdhet ›
21.3.2016 - Utvärdering av uppföljningsmaterialet inom barnomsorgen, förundervisningen och nybörjarundervisningen
En enkätundersökning utfördes i december 2015 på uppdrag av Ålands landskapsregering med syfte att kartlägga hur barnomsorgen, förskolan, nybörjarundervisningen och föräldrarna upplevde...
Läs mer om Utvärdering av uppföljningsmaterialet inom barnomsorgen, förundervisningen och nybörjarundervisningen ›

Sidor