Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

14.7.2022 - Projektledare och projektmedarbetare för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår två tillfälliga tjänster, en som projektledare och en som projektmedarbetare, för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och...
Läs mer om Projektledare och projektmedarbetare för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå ›

1.7.2022 - Fågelinfluensa konstaterad på Åland

Fågelinfluensa (högpatogen aviär influensa) har den 28.6.2022 konstaterats av Livsmedelsverkets laboratorium på två havsörnsungar som landskapsregeringen skickat in för analys. Landskaps-regeringen...
Läs mer om Fågelinfluensa konstaterad på Åland ›

17.6.2022 - Covid-19 pandemins första två år på Åland

Ålands landskapsregering publicerade utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder och ett seminarium anordnades...
Läs mer om Covid-19 pandemins första två år på Åland ›

16.6.2022 - Utvärderingsrapporten "Covid-19 pandemins första två år på Åland" antagen

Ålands landskapsregering antog och publicerade den 16.6.2022 utvärderingsrapporten Covid-19 pandemins första två år på Åland - epidemiologisk utveckling och utvärdering av smittskyddsåtgärder....
Läs mer om Utvärderingsrapporten "Covid-19 pandemins första två år på Åland" antagen ›

24.5.2022 - Funktionshinderspolitiskt program antaget

Ålands landskapsregering har antagit ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram, Ett tillgängligt Åland, för perioden 2022–2025. Tillgänglighet är en nyckel för att förverkliga de skrivningar som...
Läs mer om Funktionshinderspolitiskt program antaget ›

6.5.2022 - Familje- och omsorgsminister Aki Lindén besöker Åland

Måndagen den 9 maj 2022, besöker familje- och omsorgsminister Aki Lindén Åland på inbjudan av minister Annette Holmberg-Jansson. Minister Lindén kommer under besöket att ha överläggningar med...
Läs mer om Familje- och omsorgsminister Aki Lindén besöker Åland ›

7.3.2022 - Pressinformation om coronaläget måndag 7 mars kl.16.00

Måndag 7 mars kl.16.00 håller landskapsregeringen pressinformation om coronaläget. Ni kan följa informationen direkt via landskapsregeringens Youtubekanal eller via de åländska medierna....
Läs mer om Pressinformation om coronaläget måndag 7 mars kl.16.00 ›

28.2.2022 - Pressinformation om coronaläget måndag 28 februari kl. 16.00

Måndag 28 februari kl.16.00 håller landskapsregeringen pressinformation om coronaläget. Ni kan följa informationen direkt via landskapsregeringens Youtubekanal eller via de åländska medierna....
Läs mer om Pressinformation om coronaläget måndag 28 februari kl. 16.00 ›

21.2.2022 - Måndag 21 februari

Ingen presskonferens kommer sändas idag. Vi återkommer med besked om kommande måndag.
Läs mer om Måndag 21 februari ›

17.2.2022 - Ålands landskapsregerings beslut om användningen av utrymmen för kunder och deltagare under perioden 18 februari – 4 mars 2022

Landskapsregeringen ålägger aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänhet att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronavirussmitta till följd...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om användningen av utrymmen för kunder och deltagare under perioden 18 februari – 4 mars 2022 ›

Sidor