Nyheter

30.9.2019 - Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer
Landskapsregeringen har i samarbete med Österbottens kriscenter Valo öppnat för att även ålänningar kan ringa till kriscentrets kristelefon för att få hjälp och stöd i svåra livssituationer. Läs mer...
Läs mer om Kristelefon - hjälp och stöd i svåra livssituationer ›
6.6.2019 - Enkät angående hemvårdsstöd
Som en del av landskapsregeringens utvärdering av landskapslagen om hemvårdsstöd (2015:68) har samtliga mottagare av hemvårdsstöd på Åland erhållit en enkät med sista svarsdatum 30.6.2019. Även de...
Läs mer om Enkät angående hemvårdsstöd ›
27.5.2019 - Information om injicering av Botuliniumtoxicum
Botuliniumtoxicum är ursprungligen ett isolerat gift från bakterien Clostridium, och är ett av de starkaste av alla nervgifter. Man använder det i små mängder mot olika neurologiska sjukdomar. Det...
Läs mer om Information om injicering av Botuliniumtoxicum ›
9.4.2019 - Förbättringsåtgärder i vården för äldre med psykisk ohälsa
År 2016 inbjöd landskapsregeringen bl.a. kommunerna, Ålands hälso- och sjukvård och Ålands omsorgsförbund till att delta i ett treårigt PAF finansierat utvecklingsprojekt ”Äldres psykiska ohälsa”....
Läs mer om Förbättringsåtgärder i vården för äldre med psykisk ohälsa ›
8.3.2019 - Program för suicidprevention
Ålands landskapsregering har låtit ta fram ett program för suicidprevention. Uppdraget har varit att sammanställa ett underlag för ett program som ska omfatta en beskrivning av vilken evidens det...
Läs mer om Program för suicidprevention ›
23.11.2018 - Omfattande regler för tillverkning och försäljning av kosmetiska produkter
Reglerna för kosmetiska produkter är samma inom hela EU och samma regler gäller för såväl stora som små tillverkare och distributörer. Det är alltid den som erbjuder produkten på marknaden som...
Läs mer om Omfattande regler för tillverkning och försäljning av kosmetiska produkter ›
14.11.2018 - Svensk läkarutbildning på Åland möjlig också i framtiden
I tisdags, den 13/11 justerade Sveriges riksdags socialutskott sitt betänkande om Bastjänstgöring för läkare (2018/19:SoU5) där ett enigt utskott bifaller motionen om möjlighet till fortsatt...
Läs mer om Svensk läkarutbildning på Åland möjlig också i framtiden ›
8.11.2018 - Tandvårdsprogram - Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa på Åland
Landskapsregeringen har idag antagit ett tandvårdsprogram. Tandvårdsprogrammet innehåller ett antal konkreta åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa. Läs mer i tandvårdsprogrammet, som finns under...
Läs mer om Tandvårdsprogram - Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa på Åland ›
14.6.2018 - Förnyande av socialvårdslagstiftning
Just nu pågår en omfattande reform av lagstiftning som rör socialvård och social omsorg på Åland. Syftet med reformen är att:
Läs mer om Förnyande av socialvårdslagstiftning ›
16.2.2017 - Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig
Nordiska medicinalstatistiska kommittén, NOMESKO, samlar årligen in statistik om befolkningens hälsa, sjukdomar, dödlighet, operationer, personalresurser m.m. Åland och de andra nordiska självstyrda...
Läs mer om Nordiska medicinalstatistiska kommitténs (NOMESCO) statistik för år 2016 finns nu tillgänglig ›

Sidor