Gång- och cykelväg Möckelö - Kungsö

Ålands landskapsregering beslöt den 1 december 2016 att utställa vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 360-3566, i Jomala kommun. Vägplanen ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:57) om allmänna vägar.

Vägplanen finns framlagd i landskapsregeringens reception och i kommunkansliet i Jomala från den 7 december 2016. Vägplanen finns även på landskapsregeringens hemsida. Meddelandet anslås 7 december 2016. Delgivning om beslutet finns uppsatt på landskapsregeringens om kommunkansliets anslagstavla.

Den vars rätt eller fördel som berörs av planen kan före 28 december till kommunkansliet inlämna eventuella påminnelser med anledning av vägplanen.

Mariehamn den 1 december 2016

Elin Lindfors
Trafikingenjör

Publicerad 1.12.2016
Uppdaterad 10.2.2020