Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Grundvatten

Ålands landskapsregering startar ett projekt för undersökningar av de åländska grundvattenområdena. Undersökningarna kommer att göras tillsammans med Geologiska forskningscentralen i Finland (GTK).

Målet är att undersöka:

  • Uppfyller grundvattenområdena vattendirektivets krav?
  • Lokalisering och gräns + kapacitet (vattenförande förmåga)
  • Grundvattenmagasintyp
  • Tillrinningsområde
  • Bedöma potential för nya områden

Projektet kommer att pågå under minst två år med start i juni 2019.

Läs mer under ”Bilagor” här intill:

  • Rapport vattentäkter 2007
  • Utredningar grundvattenområden, figur 1
  • Undersökning av grundvattenområden 2019-2020

Kontaktperson:

Miljöingenjör Stig Abrahamsson, miljöbyrån, social- och miljöavdelningen

Tel.: +358 18 25162

E-post: stig.abrahamsson@regeringen.ax

Publicerad 29.5.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 3.7.2020 kl. 15:32