Grundvatten

Ålands landskapsregering startar ett projekt för undersökningar av de åländska grundvattenområdena. Undersökningarna kommer att göras tillsammans med Geologiska forskningscentralen i Finland (GTK).

Målet är att undersöka:

  • Uppfyller grundvattenområdena vattendirektivets krav?
  • Lokalisering och gräns + kapacitet (vattenförande förmåga)
  • Grundvattenmagasintyp
  • Tillrinningsområde
  • Bedöma potential för nya områden

Projektet kommer att pågå under minst två år med start i juni 2019.

Läs mer under ”Bilagor” här intill:

  • Rapport vattentäkter 2007
  • Utredningar grundvattenområden, figur 1
  • Undersökning av grundvattenområden 2019-2020

 

Kontaktperson:

Miljöingenjör Stig Abrahamsson, miljöbyrån, social- och miljöavdelningen

Tel.: +358 18 25162

E-post: stig.abrahamsson@regeringen.ax

Publicerad 29.5.2019
Uppdaterad 24.6.2019