Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 19.1.2024

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterat 19.1.2024 på landskapets webb.

Uppdatering av Årsarbetstidsavtal för Ålands gymnasium 26.9.2023

Årsarbetstidsavtal för Ålands gymnasium har den 26.9.2023 uppdaterats på regeringen.ax  Uppdateringen finns under avsnitt 2 Ålands gymnasium, Bilaga 1 Timlärare i bisyssla

Uppdatering av landskapets kollektivavtal 10.5.2023

Följande kollektivavtal har uppdaterats på regeringen.ax  Landskapets tjänstevillkor Avsnitt 6.4  Avsnitt 7.2 ÅHS-anställningsvillkor Bilaga 1a Bilaga 1b Minimigrundlöner och grundlöner från 1...

Nytt kollektivavtal

Kollektivavtal för anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. för tiden 1.3.2022-30.4.2025 uppdaterat på regeringen.ax

Uppdatering av landskapets kollektivavtal 3.2.2023

Följande kollektivavtal har uppdaterats på regeringen.ax: Landskapets tjänstevillkor ÅHS, anställningsvillkor Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal Årsarbetstidsavtal för Högskolan...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 4.11.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 4.11.2022 på landskapets webb Uppdateringen berör 1.3 Förtroendemannaavtal, Bilaga 2 I förtroendemannaavtalet förutsatta huvudförtroendemän och...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 30.6.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 30.6.2022 på landskapets webb. Följande avsnitt berörs av uppdateringar: Avsnitt 2.1.a Tka protokoll  Avsnitt 2.1.b bytt nummer från 2.1.a till 2.1.b...

Uppdatering av kollektivavtal 12.4.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 12.4.2022 på landskapets webb. Nytt avsnitt 2.2.b Tjänstekollektivavtal om nya anställningsvillkor för undervisningspersonalen vid Högskolan på Åland...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 18.2.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 18.2.2022 på landskapets webb. Avsnitt 2.7 Tjänstekollektivavtal om en möjlighet att omvandla semesterpenningen för semesteråren 2022–2023 till ledighet med...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.1.2022

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.1.2022 på landskapets webb. Avsnitt 1.3 Förtroendemannaavtal för landskapetstjänstemän, Bilaga 2 Avsnitt 6.1 Tjänstekollektivavtal om...

Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 14.6.2021

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 14.6.2021 på landskapets webb. Avsnitt 2.10 Tilläggsarvoden

Uppdatering av landskapets kollektivavtal 1.6.2021

Följande kollektivavtal har uppdaterats på landskapets webb: Landskapets tjänstevillkor Avsnitt 7.2 Tjänstekollektivavtal om veterinärer vid ÅMHM ÅHS, anställningsvillkor Bilaga B 1a Grundlöner...