Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

17.8.2020 - Idéutveckling för att stärka Åland
Idag måndag den 17 augusti presenterade de tre arbetsgrupperna sina förslag och idéer för att klara utmaningarna för Åland i tider av pandemi, ekonomisk- och klimatkris och hur vi kommer ut efter...
Läs mer om Idéutveckling för att stärka Åland ›
14.8.2020 - Idéutveckling för att stärka Åland
I och med de tre globala kriserna, pandemin COVID-19, den ekonomiska krisen och klimatkrisen ställs Åland inför stora utmaningar och anpassningsbehov. Tre fristående arbetsgrupper fick till uppgift...
Läs mer om Idéutveckling för att stärka Åland ›
12.8.2020 - Södra Linjen trafikmeddelande gällande Kyrkogårdsö
Onsdagen den 19 augusti mellan kl. 10:00-15.30 kommer arbete på dykdalben att utföras. Vid lugnt väder går trafiken som vanligt, men vid hårt väder kan störningar uppkomma som gör att Kyrkogårdsö...
Läs mer om Södra Linjen trafikmeddelande gällande Kyrkogårdsö ›
12.8.2020 - Lemströms kanal och svängbro, förlängd tidtabell fram till 20/9
Den regelbundna öppningen av Lemströms kanal och svängbro för sjötrafik förlängs fredag till söndag för säsong 2020 fram till klockan 18.00. Tidtabellen gäller fram till 20.9.2020. Förlängning av...
Läs mer om Lemströms kanal och svängbro, förlängd tidtabell fram till 20/9 ›
12.8.2020 - Pressinformation med anledning av minister Anna-Maja Henrikssons besök
Onsdag den 12 augusti kl. 10.45 hålls en pressinformation med Ålandsminister Anna-Maja Henriksson och lantrådet Veronica Thörnroos. Detta med anledninga av minister Henrikssons besök på Åland....
Läs mer om Pressinformation med anledning av minister Anna-Maja Henrikssons besök ›
10.8.2020 - Direktsändning av coronainformationen 10 augusti
Idag måndag 10 augusti kl.16.00 hålls pressinformation om Coronaläget. Du kan följa landskapsregeringens pressinformation via YouTube. Ser du sändningen i efterhand så börjar informationen ca 15...
Läs mer om Direktsändning av coronainformationen 10 augusti ›
13.7.2020 - Utvecklingsministern deltog i event under FN-möte om hållbar utveckling
Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog fredagen den 10 juli i ett sidoevent under FN:s årliga högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling (High-level Political Forum on Sustainable...
Läs mer om Utvecklingsministern deltog i event under FN-möte om hållbar utveckling ›
9.7.2020 - Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland
Landskapsregeringen har den 9 juli 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) som förbjuder samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500...
Läs mer om Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland ›
7.7.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2815 Bänö-Föglö
Ålands landskapsregering har fattat beslut att stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron. Det aktuella farledsavsnittet stängs av under...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2815 Bänö-Föglö ›
3.7.2020 - Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk
Projekt ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med fokus på ökad reproduktion” drivs av Ålands Fiskevårdscentrum och avslutas den 30 september 2020. Som en del av...
Läs mer om Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk ›

Sidor