Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

13.4.2021 - Allmänna förvaltningens öppettider sommaren 2021

Under tiden 28.6-6.8.2021 är allmänna förvaltningens reception och telefonväxel öppen helgfria vardagar mellan klockan 09.00 och klockan 15.00.
Läs mer om Allmänna förvaltningens öppettider sommaren 2021 ›

12.4.2021 - Reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn

Ålands landskapsregering kommer att utföra reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn. Arbetet påbörjas 12 april och kommer att pågå fram till den 4 juni 2021. Reparationsarbeten på hamnplanen och...
Läs mer om Reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn ›

12.4.2021 - Pressinformation om coronaläget måndag 12 april kl.16.00

Måndag den 12 april kl. 16.00 håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Du ser den via landskapsregeringens Youtube-kanal eller via åländska medier....
Läs mer om Pressinformation om coronaläget måndag 12 april kl.16.00 ›

9.4.2021 - Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Landskapsregeringen beslutade i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal att tiden då en tjänsteman kan beviljas sjukledighet för högst sju dagar utan uppvisande av intyg...
Läs mer om Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal ›

8.4.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 25 april

Landskapsregeringen har 8.4.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 25 april ›

1.4.2021 - Gödselspridning, stuklagring och annat aktuellt

Så här i vårtider vill vi uppmärksamma er på det som står i nitratdirektivet gällande spridning av gödsel. Stallgödsel och organiska gödselfabrikat får enligt direktivet inte spridas under tiden från...
Läs mer om Gödselspridning, stuklagring och annat aktuellt ›

31.3.2021 - Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4

Björkölinjens ordinarie 40 tons vajerfärja är ur trafik för planerad översyn lördag 27 mars - fredag 9 april. Under tiden sköts trafiken med den mindre 24 tons reservfärjan. Trafikanter ombeds ha...
Läs mer om Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4 ›

29.3.2021 - Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 (70/S3/3.7.2020), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82/S3/27.8.2020), 2.11 2020 (118/S3/2.11.2020) och 3.2.2021 (16/S/...
Läs mer om Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet ›

28.3.2021 - Åländska restauranger får öppna från och med måndag 29 mars

Riksdagen har samlats idag söndag den 28 mars och presidenten stadfäste lagen om fortsatt nedstängning av förplägnadsrörelser till den 18 april, men Åland berörs inte och de åländska restaurangerna...
Läs mer om Åländska restauranger får öppna från och med måndag 29 mars ›

26.3.2021 - Nyhetsbrev från Bryssel mars 2021

EU-krönikan Häromdagen kunde vi läsa i de belgiska tidningarna att landet går in för en ”påsk-paus”. Det är de stigande corona-talen som gör att den belgiska regeringen känner sig tvungen att ännu en...
Läs mer om Nyhetsbrev från Bryssel mars 2021 ›

Sidor