Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

2.7.2020 - Karantän i anslutning till kryssning
Social- och hälsovårdsministeriet har nu till Ålands landskapsregering bekräftat att rekommendationen om karantänliknande förhållanden i fjorton (14) dagar inte gäller för en person som åker på...
Läs mer om Karantän i anslutning till kryssning ›
29.6.2020 - Statligt statsstöd för alla företagare
Nu finns möjlighet att ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret. Stöd kan beviljas företag oavsett bransch. Skicka en elektronisk ansökan till Statskontoret under tiden 7 juli 2020 till 31 augusti...
Läs mer om Statligt statsstöd för alla företagare ›
26.6.2020 - Ålands deltagande i veckans nordiska ministermöten via videolänk
Nordiskt Samarbetsministermöte den 23 juni 2020 Från Åland deltog samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och senior rättssakkunnig Niclas Slotte. Vid mötet behandlades bl.a. utkast till...
Läs mer om Ålands deltagande i veckans nordiska ministermöten via videolänk ›
25.6.2020 - Hur ser framtiden ut för det finska och svenska språket i Finland?
Justitieministeriet bjuder in sakkunniga, intressegrupper och medborgare att delta i beredningen av det strategiska arbetet via en digital webbplattform. Bidra till innehållet i den nya...
Läs mer om Hur ser framtiden ut för det finska och svenska språket i Finland? ›
25.6.2020 - Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland
Landskapsregeringen har den 25 juni 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) som förbjuder samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50...
Läs mer om Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland ›
25.6.2020 - Ålands landskapsregering fattade beslut om att fortsätta förbjuda besök i boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland
Landskapsregeringen har 25 juni 2020 utifrån Finlands regerings riktlinjer fattat ett nytt beslut om att förbjuda besök i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra...
Läs mer om Ålands landskapsregering fattade beslut om att fortsätta förbjuda besök i boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland ›
22.6.2020 - Utbetalning av 2019 års jordbruksstöd
Slutraterna för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av extra breda...
Läs mer om Utbetalning av 2019 års jordbruksstöd ›
22.6.2020 - Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling
Infrastrukturminister Christian Wikström deltog i en internationell videokonferens för regionala regeringar med intresse för hållbar utveckling, biodiversitet och klimatförändringar.
Läs mer om Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling ›
16.6.2020 - De långsiktiga målen för samhället ligger fast
Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet: De långsiktiga målen för samhället ligger fast - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska...
Läs mer om De långsiktiga målen för samhället ligger fast ›
16.6.2020 - Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi
Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog i en informell videokonferens för EU-ländernas ministrar med ansvar för energi. Temat för mötet var ekonomisk återhämtning och den europeiska gröna given.
Läs mer om Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi ›

Sidor