Ålands landskapsregerings beslut om att begränsa offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 februari – 10 februari 2022

Landskapsregeringen har 3.2.2022 fattat beslut om begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus på Åland under perioden 4.2.2022 - 10.2.2022.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus förbjuds med över 20 personer.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer inomhus kan emellertid ordnas under förutsättning att det finns en angiven plats för alla och att säkerheten kan garanteras genom att följa landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och att landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang, se bilagor här bredvid.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas utomhus berörs inte av landskapsregeringens beslut.  

Beslutet träder i kraft 4.2.2022 och upphör 10.2.2022 klockan 24:00.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor".

Vanliga frågor och svar om landskapsregeringens beslut om begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.