Finström, Geta och Sund - en kommun?

Landskapsregeringens utredare Siv Sandberg är klar med sin kommunindelningsutredning för Finström, Geta och Sund. Sandbergs sammantagna bedömning är att det finns förutsättningar för en sammanslagning mellan kommunerna om kommunfullmäktige i de berörda kommunerna så önskar.

Sandbergs slutrapport finns som bilaga.

Läs mer om kommunindelningsutredningen på sidan Finström-Geta-Sund

Publicerad 25.10.2017
Uppdaterad 25.10.2017