Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering

Under perioden 1 april - 31 maj 2019 stängs Slottsbron vid Kastelholms slott i Sunds kommun av för renovering.

Besökare till besöksmål i närheten av bron, såsom Kastelholms slott, Jan Karlsgården och Smakbyn, hänvisas till Tosarbyvägen för infart till området. Trafiken regleras i enlighet med kartan i rutan Bilagor här intill.

Inför renoveringen kommer landskapets vägunderhåll fr.o.m. tisdag 19 mars fram till måndag 1 april att utföra vägförbättringsåtgärder vid Slottsbron. Under tiden dessa åtgärder pågår kan framkomligheten vara begränsad.

För närmare information:

Anders Sundblom
Bro- och hamningenjör  
Infrastrukturavdelningen, ÅLR 
Telefon:  +358 18 25000

Anni Mainela         
Kulturhistoriska fastigheter
Landskapets fastighetsverk
Telefon: +358 18 25000

Landskapets vägjour
Telefon: +358 40 5967625

Publicerad 18.3.2019 kl. 16:19
Uppdaterad 18.3.2019 kl. 16:19