Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

9.11.2020 - KPMG om Åda Ab – nuläge och rekommendationer

Åda Ab har genom det treåriga projektet Skapa förutsättningar ökat sin kapacitet och förmåga så att bolagets verksamhet överträffar eller överensstämmer med behovet. Projektet som avslutas vid...
Läs mer om KPMG om Åda Ab – nuläge och rekommendationer ›

29.10.2020 - Ålands budget för år 2021

Landskapsregeringen antog förslaget till Ålands budget för år 2021 den 22 oktober 2020.
Läs mer om Ålands budget för år 2021 ›

28.10.2020 - Budget 2021

Följ landskapsregeringens presentation av budgeten för 2021 i direktsändning på torsdag 29 oktober kl. 10.00.
Läs mer om Budget 2021 ›

7.9.2020 - Presskonferens om tilläggsbudget 4

Idag måndag har landskapsregeringen fattat beslut om tilläggsbudget 4. Med anledning av detta sänder vi pressinformation via landskapsregeringens Youtube-kanal med början måndag 7 september kl. 15.00...
Läs mer om Presskonferens om tilläggsbudget 4 ›

30.4.2020 - Pressinformation om landskapsregeringens tilläggsbudget 3

Landskapsregeringen direktsänder sin presskonferens om tilläggsbudget 3, torsdagen den 30 april kl. 13.00 via landskapsregeringens YouTube-kanal. Ser du sändningen i efterhand så börjar informationen...
Läs mer om Pressinformation om landskapsregeringens tilläggsbudget 3 ›

12.12.2019 - Uppdaterade anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde

Landskapsregeringen har uppdaterat sina anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde som träder i kraft 1.1.2020. Uppdateringarna finns i:  Ålands landskapsregerings beslut gällande vissa...
Läs mer om Uppdaterade anvisningar för upphandlingar under EU:s tröskelvärde ›

5.12.2019 - Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling 2020

Europiska kommissionen har justerat tröskelvärdena i EU direktiven om offentlig upphandling. Inom offentlig upphandling blir olika lagregler tillämpliga beroende på om värdet på upphandlingen över-...
Läs mer om Förnyade tröskelvärden för offentlig upphandling 2020 ›

31.10.2019 - Ålands budget för år 2020

Landskapsregeringen antog förslaget till Ålands budget för år 2020 den 22 oktober och förslaget överlämnas idag den 31 oktober till Ålands lagting. Läs förslaget till Ålands budget för år 2020 på...
Läs mer om Ålands budget för år 2020 ›

28.8.2019 - Möte mellan finansministern och Tullens generaldirektör

Finansminister Perämaa har idag tillsammans med tjänstemän besökt Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen för att diskutera det nya tullregelverket som medför digitaliserade tullförfaranden fr.o.m....
Läs mer om Möte mellan finansministern och Tullens generaldirektör ›

10.8.2018 - Hantering av fastighetsbeskattningen

Landskapsregeringen har idag fört diskussioner med skatteförvaltningen rörande hanteringen av fastighetsbeskattningen och särskilt diskuterat vilka möjligheter åländska markägare har att agera med...
Läs mer om Hantering av fastighetsbeskattningen ›

Sidor