Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

24.8.2018 - Senarelagt datum för ytspridning av stallgödsel

Landskapsregeringen har beslutat att tillämpa force majeure med hänvisning till genomförande av åtgärden förbättrad användning av stallgödsel i syfte att möjliggöra ytterligare vallskördar för att...
Läs mer om Senarelagt datum för ytspridning av stallgödsel ›

23.8.2018 - Planerad utbetalning av lantbruksstöd hösten 2018

Månad Stödtyp Typ av betalning Oktober Kompensationsersättning Förskott 85 % Oktober Balanserad användning av näringsämnen Ekologisk produktion Förskott 85 % Förskott 85 % November Skötsel av...
Läs mer om Planerad utbetalning av lantbruksstöd hösten 2018 ›

20.7.2018 - Regler för foderimport

På grund av den foderbrist som tillsvidare råder har Landskapsregeringens hemsida idag uppdaterats med de regelverk som gäller för import av foder. Läs mera på vår hemsida.
Läs mer om Regler för foderimport ›

17.7.2018 - Undantagsåtgärder på grund av torkan

Med anledning av den svåra torka som nu råder och påverkar det åländska lantbruket informerar jordbruksbyrån om vad som gäller med hänseende till de stödsystem och regelverk som landskapsregeringen...
Läs mer om Undantagsåtgärder på grund av torkan ›

21.6.2018 - Möjligt att skörda Efa-träda i år

På grund av torkan är det i år möjligt att skörda och beta grönträdor som är EFA-areal. Det är dock viktigt och obligatoriskt att man anmäler detta till kommunernas lantbruksmyndighet omgående.  
Läs mer om Möjligt att skörda Efa-träda i år ›

21.6.2018 - Utbetalning av lantbruksstöd

Utbetalningen av slutraterna av miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden och riktiga insatser på...
Läs mer om Utbetalning av lantbruksstöd ›

15.6.2018 - Riksskogstaxering 2018

Naturresursinstitutet (Luke) utför fältmätningar på Åland under sommaren 2018. Mätningarna är en del av den landsomfattande riksskogstaxeringen (RST 12). Riksskogstaxeringen sker i samarbete med...
Läs mer om Riksskogstaxering 2018 ›

23.5.2018 - Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica

Landskapsregeringen arrangerar ett sjöfartspolitiskt seminarium under Sjöfartens Dag på Alandica, se program under bilagor. Hela programmet, utställare och deltagare finns på www.sjofart.ax.
Läs mer om Sjöfartens dag/Åland Maritime Day 24.5.2018 på Alandica ›

23.5.2018 - Sammanfattning av den åländska strukturfondens årliga genomföranderapport 2017

Rapporten är nu klar och sammanställningen finns att läsa på hemsidan.
Läs mer om Sammanfattning av den åländska strukturfondens årliga genomföranderapport 2017 ›

4.5.2018 - Stödinformation 3.5.2018, powerpointpresentationen

Stödinformationen till lantbrukarna finns på landskapsregeringens YouTube sida. Adressen är https://www.youtube.com/user/Landskapsregeringen. Thomas Svahnströms presentation hittas under bilagor på...
Läs mer om Stödinformation 3.5.2018, powerpointpresentationen ›

Sidor