Nyheter

Jurist vid Ålands landskapsregering

Läs mer om tjänsten här.

Presentation av ÅSUBS:s rapport om turismen på Åland

Välkommen att delta i presentationen om turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland. Måndagen den 6 maj 2024 kl. 14.00 - 16.00 på Ålands Sjöfartsmuseum. Anmälan till eventet Vänligen anmäl ditt...

Processförvaltare till Digitaliseringsenheten

Läs mera om tjänsten här.

Trafikmeddelande - Temporär avstängning på del av Slottsvägen, Sunds kommun

Måndagen 22.4.2024 kl. 8:00 – 14:30 så kommer del av Slottsvägen i Sunds kommun stängas av. Det är en ca 150 meter lång sträcka intill Kastelholms slott som kommer stängas av i och med arbete som...

Trafiktillstånd lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil:

1 tillstånd i Mariehamn 1 tillstånd i Jomala Ansökan inkl. bilagor ska vara hos landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 14.5.2024 kl. 16.00. Information om ansökan om...

Förlängd tid för jakt på mårdhund och mink på häckningsskär under tiden 16-30 april 2024

Meddelande om offentlig delgivning Landskapsregeringen har den 12 april 2024 beslutat att med stöd av 4 § landskapsförordning (2020/116) om jakt tillåta användning av hund under tiden 16-30...

Utställningen I STORMSKÄRS MAJAS FOTSPÅR pågår 11.4 – 1.9 2024 i Ålands museum

Utställningen invigs 11.4 av Ålands utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd.  Stormskärs Maja hade biopremiär i Finland i januari 2024 och får biopremiär i Sverige den 19 april...