Landskapsregeringen 2023-2027

Regeringen

kris.ax

Kris.ax

Vid en samhällsstörning eller kris hittar du uppdaterad och tillförlitlig information här.

Nyheter

Bokare vid Ålandstrafiken, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som bokare t.o.m. 31.12.2024, med planerad förlängning till 31.12.2025, till Ålandstrafiken vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå.

Sommarbokare vid Ålandstrafiken, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår tre tillfälliga tjänster som sommarbokare t.o.m. 31.8.2024, med eventuell möjlighet förlängning, till Ålandstrafiken vid Infrastrukturavdelningens transportbyrå....

Ny informationssida om att bli vuxen på Åland!

Det är mycket att hålla koll på när man går in i vuxenlivet med det ansvar, men också många möjligheter, det medför. För att göra det lite lättare finns nu en sida där vi samlat viktig information om...

Anbud gällande färjetrafik Enklinge-Kumlinge 2024-2025

Härmed begärs anbud gällande färjetrafik Enklinge-Kumlinge 2024-2025.  Omfattningen av uppdraget framgår på annonsdatabasen e-Avrop. Sista inlämningsdag för anbudet är den 04.04.2024. Anbud som...

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Samarbetsminister Hambrudd deltog i de nordiska samarbets-ministrarnas möte i Köpenhamn

Under fredagen den 9 februari deltog samarbetsminister Annika Hambrudd i samarbetsministrarnas möte i Nordens hus i Köpenhamn. Vid mötet fördes en diskussion gällande gränshindersfrågorna där...

Förslag för reglering av fisket av gös under perioden 2024 - 2026

Landskapsregeringens fiskeribyrå begär utlåtande gällande förslag för reglering av fisket av gös under perioden 2024 - 2026. Fiskeribyrån föreslår att minimimått för gös höjs till 40 cm, resterande...