Regeringen sitter vid bordet i plenisalen

Regeringen

Hissade Ålandsflaggor utanför lagtinget

Frågor och svar om Ålands demilitarisering

Nyheter

Lagerarbetare i Möckelö

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som lagerarbetare vid Infrastrukturavdelningens verkstad och lager i Möckelö, Jomala kommun.

Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptagen i UNESCO:s världsminnes-register

Det autonoma öriket Åland har idag fått sitt första världsarv när Gustaf Eriksons rederiarkiv upptagits i UNESCO:s världminnesregister. Det åländska världsarvet är internationellt unikt och sällar...

Värdefulla kulturmiljöer i Mariehamn inventeras

Bebyggelseantikvarie Mikael Hammerman och kulturgeograf Ylva Otzen från konsultföretaget Norconsult AB kartlägger Mariehamns innerstads kulturmiljövärden. Nu i veckan genomförs...

Ålands landskapsregering hördes av FN:s barnrättskommitté

Ålands landskapsregering hördes för första gången av Förenta Nationernas barnrättskommitté 15-16.5.2023 i samband med behandlingen av Finlands femte och sjätte periodiska rapport vad gäller...

Vikarierande jurist vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som jurist vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå för tiden 1.9.2023 – 31.1.2024. Om arbetet som vikarierande jurist Till de...

PBL-ingenjör vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som PBL-ingenjör vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Vill du ha en nyckelroll i plan- och byggfrågor på Åland? Då ska du söka den här...

Åland medlem 200 i Unesco – bjöds in att tala i Paris

I tider av krig och oro är vägen mot fred viktigare än någonsin. Detta lyfte Åland i samband med nationalkommissionernas årliga möte under det 216:e styrelsemötet för världens samlade Unesco-...

Kalender

Lunchseminarium om framtidens arbetsmarknad – hur möter vi behoven?

-
Kaptenssalen, Hotell Arkipelag

Seminarium: Tillit och icke-korruption

-
Ålands sjöfartsmuseum (auditoriet), Hamngatan 2, 22100 Mariehamn