Nyheter

Förlängd tid för jakt på mårdhund och mink på häckningsskär under tiden 16-30 april 2024

Meddelande om offentlig delgivning Landskapsregeringen har den 12 april 2024 beslutat att med stöd av 4 § landskapsförordning (2020/116) om jakt tillåta användning av hund under tiden 16-30...

Utställningen I STORMSKÄRS MAJAS FOTSPÅR pågår 11.4 – 1.9 2024 i Ålands museum

Utställningen invigs 11.4 av Ålands utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd.  Stormskärs Maja hade biopremiär i Finland i januari 2024 och får biopremiär i Sverige den 19 april...

Statistik över kulturella och kreativa näringar

På uppdrag av landskapsregeringen tar ÅSUB (Ålands statistik och utredningsbyrå) sedan 8 år tillbaka årligen fram statistik om de näringsgrenar som kan definieras som kreativa. Syftet är att belysa...

Ansökningsomgång 1 /2024 öppen (ESF+)

Under denna ansökningsperiod utlyses ca 1,4 miljoner € fördelat enligt stödtyper. 1. Särskilt mål 2a Vägen till arbeteMålet är att stimulera samhället till återhämtning genom direkt stöd för...

Förslag på ny vägmärkesförordning

Ett förslag på ny vägmärkesförordning har skickats på remiss till:

Förslag om ändring av landskapsförordningen om yrkesfiske

Ett förslag om ändring av landskapsförordningen om yrkesfiske har skickats på remiss till: Ålands yrkesfiskare r.f. Remisstiden går ut den 30 april 2024.

Lagförslag om ny blankettlag om transport av farliga ämnen

Ett lagförslag om ny blankettlag om transport av farliga ämnen har skickats på remiss till: