Nyheter

Allmänna förvaltningens öppettider sommaren 2024

Under tiden 24.6-3.8.2024 är allmänna förvaltningens reception och telefonväxel öppen helgfria vardagar mellan klockan 09.00-15.00.

Infrastrukturavdelningens upphandlingsärenden Två viktiga rättsfall i Marknadsdomstolen rörande upphandlingar av trafik har dömts till Ålands landskapsregerings fördel.

Brändö-Kumlingelinjen Under hösten 2023 upphandlade Transportbyrån Brändö-Kumlingelinjen och Kymen Saaristoliikenne Oy lämnade in det vinnande anbudet. Landskapsregeringen valde att anta detta anbud...

Lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget

Ett lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget har skickats på remiss till:

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen

Landskapsregeringen föreslår ändringar i vallagen för Åland. Syftet med de föreslagna ändringarna är att stärka vallagstiftningens krisberedskap, underlätta genomförandet av de allmänna valen samt...

Utbyte inom klimatneutralitet

Energiexperter från åtta öar och Canada besökte Åland för att diskutera hur öar och perifera samhällen kan bli klimatneutrala. Temat för dagarna var vätgas och socioekonomisk utveckling kopplat till...

Ordinarie tjänst som finansieringshandläggare vid näringsavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som finansieringshandläggare vid näringsavdelningens allmänna byrå med tillträde i augusti 2024.

Kulturpolitisk strategi för Åland 2024 – 2030

Den 23 maj antog Ålands landskapsregering Kulturpolitisk strategi för Åland 2024 – 2030. Den kulturpolitiska strategin är övergripande och ska tjäna som ett ramverk.  Strategin tydliggör prioriterade...