Nyheter

Rapporten Barn och ungas digitala vanor och kopplingen till psykisk ohälsa

Studier om barn och ungas digitala vanor visat allt tydligare att det finns en koppling mellan digitala vanor och psykisk ohälsa bland barn och unga. Dessa risker behöver tas på allvar. I en ny...

Publicering av Ålands författningssamling 20.6.2024

MEDDELANDE Den 20 juni 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om ändring av LF om naturvård (ÅFS 2024/41)      ...

Broöppning av Lemströms kanalbro

Ålands landskapsregering börjar med regelbundna öppningar av Lemströms kanalbro torsdag 20 juni till och med söndag 4 augusti 2024. Broöppning görs vid behov varje hel timme under ca 10 minuter...

Öppen remiss - Byggstrategi

Hur når vi ett hållbart byggande och byggnadsbestånd på Åland? Läs utkastet på Strategi för hållbart byggande och fundera på hur vi gemensamt tar oss ett steg närmare målet!

Finansavdelningen söker jurist

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som jurist vid finansavdelningens allmänna byrå med tillträde den 12 augusti 2024.

Allmänna förvaltningens öppettider sommaren 2024

Under tiden 24.6-3.8.2024 är allmänna förvaltningens reception och telefonväxel öppen helgfria vardagar mellan klockan 09.00-15.00.

Infrastrukturavdelningens upphandlingsärenden Två viktiga rättsfall i Marknadsdomstolen rörande upphandlingar av trafik har dömts till Ålands landskapsregerings fördel.

Brändö-Kumlingelinjen Under hösten 2023 upphandlade Transportbyrån Brändö-Kumlingelinjen och Kymen Saaristoliikenne Oy lämnade in det vinnande anbudet. Landskapsregeringen valde att anta detta anbud...