Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Djurholmsbron
Vy över Djurholmsbron

Utbyte av bro över Djurholmssund

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner över Djurholmssund. Den har begränsad bärighet i förhållande till vad som idag är tillåtet på allmänna vägar. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanternas säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i ett spann och med körbana av trä. Den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet, vilket idag inte uppfyller de krav som samhället ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd, som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.

Vad händer just nu?

Trafikomläggning Djurholmsundsbron, Brändö under entreprenadtiden  april 2022 till hösten 2023.

  • Under entreprenadtiden leds trafiken ner på en tillfällig vägförbindelse och över den gamla bron.
  • Den tillfälliga vägförbindelse och gamla bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil där trafiken från Åva mot Hummelvik kommer att ha företräde.

Sänkta hastigheter

På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och på tillfälliga bron max 20 km/timme.

Publicerad 16.4.2020 kl. 11:38
Uppdaterad 4.5.2022 kl. 16:29