Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

15.12.2020 - Busstidtabellerna fastställda inom landsortstrafiken för 2021

Några smärre tidjusteringar i landsortstrafiken Engångsbiljettens giltighetstid förlängs från 1 timme till 2 timmar 1-dygns- och 3-dygnsbiljetter införs Hållplatserna förses med nya skyltar...
Läs mer om Busstidtabellerna fastställda inom landsortstrafiken för 2021 ›

1.12.2020 - Röblom och Ygeman diskuterade havsbaserad vindkraft

Under tisdagen träffade utvecklingsminister Alfons Röblom (Hi) Sveriges energiminister Anders Ygeman (S) för ett digitalt möte om storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten. – Nu har vi...
Läs mer om Röblom och Ygeman diskuterade havsbaserad vindkraft ›

19.11.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Kyrkvägens vägskäl– Hummersö vägskäl i Föglö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 26.3.2020 att fastställa vägplan för landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens v.s. – Hummersö v.s. i Föglö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Kyrkvägens vägskäl– Hummersö vägskäl i Föglö kommun ›

18.11.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Askörsbron

Ålands landskapsregering beslöt den 11.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Askörsbron (bro nr 34), Brändö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Askörsbron ›

18.11.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Djurholmssund

Ålands landskapsregering beslöt den 11.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Djurholmssund (bro nr 18), Brändö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Djurholmssund ›

18.11.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Långholmsströmmen

Ålands landskapsregering beslöt den 3.9.2020 att fastställa vägplan för utbyte av bron över Långholmsströmmen (Bro nr 19), Brändö kommun, fastställs enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Långholmsströmmen ›

18.11.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Gottby - Östanträsk

Ålands landskapsregering beslöt den 25.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby – Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Gottby - Östanträsk ›

18.11.2020 - 93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister

Landskapsregeringens Elsäkerhetsmyndighet informerar om att bristfälliga elprodukter även kan förekomma på Åland och hänvisar till utredning gjord av Elsäkerhetsverket i Sverige, och vill utfärda...
Läs mer om 93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister ›

17.11.2020 - Trafikplikt för trafik till Åland

Transport- och kommunikationsverket, Traficom, har nu fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar...
Läs mer om Trafikplikt för trafik till Åland ›

30.10.2020 - Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019

Skatteförvaltningen kommer att bevilja hushållsavdrag på Åland trots att personer också har erhållit energistöd från Ålands landskapsregering. Detta gäller för skatteåren 2018-2019....
Läs mer om Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019 ›

Sidor