Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

14.9.2021 - M/S Viggen på översyn vecka 38 och 39

M/s Knipan kommer att trafikera på linjen Åva-Osnäs under m/s Viggens översyn i Möckelö vecka 38 och 39. M/s Knipan går i trafik söndagen 19 september klockan 10.15 och m/s Viggen är tillbaka i...
Läs mer om M/S Viggen på översyn vecka 38 och 39 ›

10.9.2021 - Trafikmeddelande – Sänkt hastighet på Flygfältsvägen

Hastighetsbegränsning om 50 km/h införs längs hela landsväg nr 204 Flygfältsvägen i Sviby, Jomala kommun, enligt bilagan Trafikanordningsplan Flygfältsvägen, bilagan finns här intill på sidan. ...
Läs mer om Trafikmeddelande – Sänkt hastighet på Flygfältsvägen ›

8.9.2021 - Provning av varningssignal

De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas i hela landskapet tisdagen den 14 september 2021 kl. 13.00. Det är fråga om en test som utförs årligen på anmodan av samråds-delegationen...
Läs mer om Provning av varningssignal ›

2.9.2021 - Taxitillstånd i Mariehamn

Ett trafiktillstånd i Mariehamn lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 17...
Läs mer om Taxitillstånd i Mariehamn ›

2.9.2021 - Taxitillstånd i Sund

Ett trafiktillstånd i Sund lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 17 september...
Läs mer om Taxitillstånd i Sund ›

2.9.2021 - Taxitillstånd i Finström

Ett trafiktillstånd i Finström lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 17...
Läs mer om Taxitillstånd i Finström ›

13.8.2021 - Utlåtande om försörjningsberedskap

Med hänvisning till brev daterade 28.4.2021 och 3.11.2020 (ÅLR 2020/8601) samt 13.1.2021 (ÅLR 2021/299) lämnar Ålands landskapsregering detta utlåtande för att framföra sina åsikter om läget för...
Läs mer om Utlåtande om försörjningsberedskap ›

15.6.2021 - Infrastrukturministern inbjuder till information och diskussion om den framtida kollektivtrafiken

Landskapsregeringen anordnar den 17 juni ett informations- och diskussionstillfälle om den framtida kollektivtrafiken för tätorten Jomala-Mariehamn-Järsö. -Vi har utarbetat ett förslag för en...
Läs mer om Infrastrukturministern inbjuder till information och diskussion om den framtida kollektivtrafiken ›

15.6.2021 - Inbjudan till information om den framtida kollektivtrafiken 17 juni 2021

Infrastrukturministern inbjuder till information och diskussion om den framtida kollektivtrafiken Landskapsregeringen anordnar den 17 juni ett informations- och diskussionstillfälle om den framtida...
Läs mer om Inbjudan till information om den framtida kollektivtrafiken 17 juni 2021 ›

3.6.2021 - Taxitillstånd

Ett trafiktillstånd i Brändö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 18.6.2021 kl...
Läs mer om Taxitillstånd ›

Sidor