Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

18.11.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Långholmsströmmen

Ålands landskapsregering beslöt den 3.9.2020 att fastställa vägplan för utbyte av bron över Långholmsströmmen (Bro nr 19), Brändö kommun, fastställs enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Långholmsströmmen ›

18.11.2020 - Meddelande om offentlig delgivning Gottby - Östanträsk

Ålands landskapsregering beslöt den 25.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby – Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Gottby - Östanträsk ›

18.11.2020 - 93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister

Landskapsregeringens Elsäkerhetsmyndighet informerar om att bristfälliga elprodukter även kan förekomma på Åland och hänvisar till utredning gjord av Elsäkerhetsverket i Sverige, och vill utfärda...
Läs mer om 93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister ›

17.11.2020 - Trafikplikt för trafik till Åland

Transport- och kommunikationsverket, Traficom, har nu fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar...
Läs mer om Trafikplikt för trafik till Åland ›

30.10.2020 - Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019

Skatteförvaltningen kommer att bevilja hushållsavdrag på Åland trots att personer också har erhållit energistöd från Ålands landskapsregering. Detta gäller för skatteåren 2018-2019....
Läs mer om Skatteförvaltningen kommer att bevilja omdiskuterat hushållsavdrag på Åland för 2018 och 2019 ›

30.10.2020 - Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss

Ålands första trafikförsörjningsprogram har 30.10.2020 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över...
Läs mer om Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss ›

26.10.2020 - Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken

Ålands landskapsregering påbörjar måndagen den 26.10.2020 uppdateringen av hållplatsskyltningen inom kollektrafiktrafiken för landsortsbussarna. Arbetet beräknas att pågå ca tre veckor. Det nuvarande...
Läs mer om Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken ›

21.10.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut

Ålands landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare av allmänna farleder...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut ›

20.10.2020 - Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss

Nu har Ålands landskapsregerings förslag till enklare regler för skärgårdstrafiken skickats ut till remissinstanserna. – Vi har skickat vårt förslag till alla kommuner och de företag och...
Läs mer om Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss ›

14.10.2020 - Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits

Upphandlingen är klar och avtal har tecknats med Eriksson Bygg Ab för entreprenad 2 i utbytet av Bomarsundsbron.
Läs mer om Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits ›

Sidor