Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

17.4.2020 - Busstrafiken trafikerar enligt turlista

Den tidigare informationen om förslaget att dra in de i turlistan märkta skolturerna har dragits tillbaka. Bussarna kommer därför att fortsätta trafikera enligt turlista. Länk till bussturlistorna på...
Läs mer om Busstrafiken trafikerar enligt turlista ›

8.4.2020 - Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering

Från och med tisdagen den 14.4.2020 kommer hela parkeringen vid Långnäs hamn att vara avstängd till följd av pågående renovering och grundförbättring. Information och skyltning om avstängningen sker...
Läs mer om Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering ›

26.3.2020 - Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras

Parkeringen vid Långnäs hamn ska renoveras/grundförbättras och kommer därför att vara delvis avstängd från och med 1.4.2020. Var observant på att under arbetets gång kommer olika delar av parkeringen...
Läs mer om Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras ›

24.3.2020 - Farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik

Ålands landskapsregering påminner om att farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik fram till den 30.4.2020. För tillfället pågår rivning av brobalkar och för arbetsplatsens och...
Läs mer om Farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik ›

2.1.2020 - Rivning av gamla Marsundsbron

Nu startar vi arbetet med att riva den gamla bron över Marsund i Hammarlands kommun. Den gamla bron stod färdig 1959 och var i bruk tills den nya bron blev färdigställd 2001. Nu behöver den gamla...
Läs mer om Rivning av gamla Marsundsbron ›

25.11.2019 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 14.11.2019 att fastställa förslaget till farledsplan för nybyggnad av farled mellan hamnområdet vid nya färjfästet på Mellanholm till befintlig farled 2800 Brändön...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

13.11.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen t.o.m. 14 november 2019

M/s Skarven ersätts av m/s Knipan t.o.m. torsdag 14 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken.  M/s Skarven är ur trafik till fredag...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen t.o.m. 14 november 2019 ›

12.11.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen ett ytterligare dygn

M/s Skarven ersätts av m/s Knipan t.o.m. onsdag 13 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken. M/s Skarven är ur trafik till torsdag...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen ett ytterligare dygn ›

6.11.2019 - Avtal om flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) har tecknats i dag

Landskapsregeringen har idag tecknat avtal för flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) med Air Large European Aviation Project AB (Air Leap).  Flygningarna ska genomföras med ett dubbelt...
Läs mer om Avtal om flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm (Arlanda) har tecknats i dag ›

5.11.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen

M/s Skarven ersätts av m/s Knipan t.o.m. tisdag 12 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda kollektivtrafiken. M/s Skarven är ur trafik till onsdag...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen ›

Sidor