Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

17.11.2020 - Trafikplikt för trafik till Åland

Transport- och kommunikationsverket, Traficom, har nu fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar...
Läs mer om Trafikplikt för trafik till Åland ›

12.11.2020 - Uppdaterade anvisningar för grundskolan gällande frivillig karantän samt användning av ansiktsmask

Uppdaterade av anvisningar från den 3.11.2020 för grundskolan gällande frivillig karantän samt användning av ansiktsmask. Den uppdaterade versionen av dokumentet finns under rubriken bilagor.
Läs mer om Uppdaterade anvisningar för grundskolan gällande frivillig karantän samt användning av ansiktsmask ›

12.11.2020 - Uppdaterade rekommendationer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

Uppdatering den 2.11.2020 av anvisningar från 23.10.2020. Ett förtydligande har införts gällande handlingsplan, ansiktsmask och frivillig karantän.  Den uppdaterade versionen av dokumentet finns...
Läs mer om Uppdaterade rekommendationer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin ›

30.10.2020 - Landskapsregeringens rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att utge en rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde....
Läs mer om Landskapsregeringens rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde ›

30.10.2020 - Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Handlingsplanen har...
Läs mer om Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ›

30.10.2020 - Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i november

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i november ›

24.10.2020 - Covid-19-situationen på Åland

Åland befinner sig fortsatt i epidemins accelerationsfas (tidigare kallad upptrappningsfas). Nuvarande rekommendationer och beslut gäller tills vidare.
Läs mer om Covid-19-situationen på Åland ›

19.10.2020 - Coronainformation 19 oktober

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 19 oktober kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...
Läs mer om Coronainformation 19 oktober ›

16.10.2020 - Covid-19 - Detta gäller på Åland

Statsrådets senaste pressinformation har medfört oklarheter kring vad som gäller på Åland med anledning av covid-19 pandemin. Nedan följer ett klargörande om några av de åtgärder som diskuterades vid...
Läs mer om Covid-19 - Detta gäller på Åland ›

12.10.2020 - Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober

Landskapsregeringen har 12 oktober 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober ›

Sidor