Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

20.5.2020 - Åland 100 - informationsmöte
Inbjudan till informationsmöte onsdag den 27 maj kl. 10 – 11.30
Läs mer om Åland 100 - informationsmöte ›
19.5.2020 - Utbetalning av stöd
Den 15 maj 2020 betalades kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning ut i sin helhet. Slutraterna för miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker...
Läs mer om Utbetalning av stöd ›
18.5.2020 - Direktsändning av coronainformationen 18 maj
Idag måndag den 18 maj kan ni som vanligt följa landskapsregeringens pressinformation om Corona kl. 16.00 via Youtubekanalen. Vid fredagens pressinformation angavs måndag den 25:e, men det blir...
Läs mer om Direktsändning av coronainformationen 18 maj ›
15.5.2020 - Tillfälligt stöd till företag inom fiskerisektorn efter coronavirusepidemin gäller också på Åland
Finlands regering har beslutat att införa ett tillfälligt krisstöd till fiskerisektorn för att dämpa negativa ekonomiska konsekvenser till följd av koronaviruspandemin. Förordningen träder ikraft den...
Läs mer om Tillfälligt stöd till företag inom fiskerisektorn efter coronavirusepidemin gäller också på Åland ›
15.5.2020 - Tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk efter coronaviruspandemin gäller också på Åland
Finlands regering har fattat beslut om att införa ett tillfälligt krisstöd till mikroföretag (färre än 10 anställda) med företagsverksamhet på gården eller som bearbetar och säljer jordbruksprodukter...
Läs mer om Tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk efter coronaviruspandemin gäller också på Åland ›
14.5.2020 - M/s Gudingen ska dockas, uppdatering
M/s Gudingen ersätts av m/s Knipan fr.o.m. tisdag 19 maj 2020 t.o.m. tisdag 9 juni 2020. M/s Gudingen ska dockas på Oy Western Shipyard Ltd i Tykö nära Salo i Finland. Under tiden trafikerar m/s...
Läs mer om M/s Gudingen ska dockas, uppdatering ›
14.5.2020 - Läroanstalternas och högskolans lokaler tas i bruk från och med den 14 maj 2020
Landskapsregeringen har 14 maj 2020 utifrån Finlands regerings riktlinjer och på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) om...
Läs mer om Läroanstalternas och högskolans lokaler tas i bruk från och med den 14 maj 2020 ›
14.5.2020 - Ålands landskapsregering fattade beslut om att fortsätta förbjuda besök i boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland
Landskapsregeringen har 14 maj 2020 utifrån Finlands regerings riktlinjer fattat ett nytt beslut om att förbjuda besök i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra...
Läs mer om Ålands landskapsregering fattade beslut om att fortsätta förbjuda besök i boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland ›
14.5.2020 - Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020
Under fältsäsongen 2020 kommer Geologiska forskningscentralen att utföra berggrundskarteringar och drönarfotografering av berghällar främst inom obebyggda områden i Geta, Vårdö, Lumparland och Föglö...
Läs mer om Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020 ›
13.5.2020 - Daghemmens och läroanstalternas lokaler tas i bruk för barnomsorg, förundervisning och grundskolan från och med den 14 maj 2020
Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens lokaler tas i bruk under de förutsättningar som finns angivna i landskapsregeringens beslut. Utbildningsanordnaren måste sörja för en god...
Läs mer om Daghemmens och läroanstalternas lokaler tas i bruk för barnomsorg, förundervisning och grundskolan från och med den 14 maj 2020 ›

Sidor