Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

11.2.2021 - Vägkarta för visionen om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland

Åland samarbetar med Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Ålands landskapsregering har inlett ett samarbete med LUT-universitetet. Universitetet ska ta fram en vägkarta för hur visionen för...
Läs mer om Vägkarta för visionen om storskalig havsbaserad vindkraft på Åland ›

10.2.2021 - Kontaktinformation gällande svenska inreseförbudet

Om du har frågor om det nya svenska inreseförbudet och de testkrav som började gälla den 6 februari kan du vända dig till den svenska polisen.
Läs mer om Kontaktinformation gällande svenska inreseförbudet ›

10.2.2021 - Anmälan om djurantal för kompensationsersättningens husdjursförhöjning

Om du på din gård haft fjäderfä, hästar eller ponnyer under perioden 1.1. – 31.12.2020 och vill att dessa ska beaktas vid beräkningen av antalet djurenheter på din gård måste du anmäla hur många djur...
Läs mer om Anmälan om djurantal för kompensationsersättningens husdjursförhöjning ›

5.2.2021 - Uppdatering av landskapets tjänstevillkor

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 5.2.2021 på landskapets webb. Avsnitt 1.3 Förtroendmannaavtal, bilaga 2 Avsnitt 6.1 Avtal om resekostnadsersättningar
Läs mer om Uppdatering av landskapets tjänstevillkor ›

3.2.2021 - Hörande om framtidens Central Baltic-program fredagen den 12.2 kl. 10

Nu påverkar vi framtiden. INTERREG Central Baltic-programmet 2014-2020 har finansierat 137 projekt för 125 miljoner €. 25 miljoner har kommit skärgården och kusten runt mellersta Östersjön till del....
Läs mer om Hörande om framtidens Central Baltic-program fredagen den 12.2 kl. 10 ›

1.2.2021 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 28.1.2021 att utställa förslag till vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Frebbenby - Marsund, i Hammarlands kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

1.2.2021 - Skydda fjäderfän och tamfåglar mot vilda fåglar som sprider fågelinfluensan

I Europa har det konstaterats många fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. den typen av virus som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. Det har konstaterats på...
Läs mer om Skydda fjäderfän och tamfåglar mot vilda fåglar som sprider fågelinfluensan ›

29.1.2021 - Nytt likviditetsstöd till logiverksamhet

Nytt stöd till företag inom logiverksamheten Ålands landskapsregering har idag den 29 januari 2021 fastställt principer för beviljande av ett tillägg till stödåtgärden tillfälligt likviditetsstöd (24...
Läs mer om Nytt likviditetsstöd till logiverksamhet ›

28.1.2021 - Uppgifter om jordbrukarstöd som betalats år 2020 finns att få i Viputjänsten

I e-tjänsten Vipu ser jordbrukarna nu de stödbelopp som betalades till den egna gården i fjol samt uppgifter om eventuella kvittade återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder år...
Läs mer om Uppgifter om jordbrukarstöd som betalats år 2020 finns att få i Viputjänsten ›

28.1.2021 - Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen fattade 30.10.2020 beslut att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Handlingsplanen reviderades av landskapsregeringen 26.11.2020. Landskapsregeringen...
Läs mer om Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ›

Sidor