Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

15.6.2020 - Information till företagare i turismbranschen och butiksägare
I och med att gränsrestriktionerna luckras upp ökar också antalet gäster som kommer till Åland. Det är ytterst viktigt att samtliga vet vart de kan vända sig om de misstänker att de kan ha smittats...
Läs mer om Information till företagare i turismbranschen och butiksägare ›
12.6.2020 - Uppdaterad information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland
Som en följd av Statsrådets beslut om begränsningarna i gränstrafiken från och med den 15 juni har informationen om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet...
Läs mer om Uppdaterad information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland ›
12.6.2020 - Landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland
Landskapsregeringen har publicerat förtydliganden om hur regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn ska tillämpas på Åland....
Läs mer om Landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland ›
11.6.2020 - Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata
På grund av avsevärda kulturhistoriska värden och en för hela Åland betydelsefull historia har landskapsregeringen byggnadsminnesförklarat de äldre mangårdsbyggnaderna på Västergård i Vargata. ...
Läs mer om Landskapsregeringen byggnadsminnesförklarar Västergård i Vargata ›
3.6.2020 - Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag
En nationell översyn som beskriver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Finland har färdigställts och offentliggörs idag den 3 juni. I en rapport till FN redogörs för Finlands...
Läs mer om Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag ›
2.6.2020 - Investeringsbidrag till bevattningsanläggning för bärodling
Oscar Danielsson på Åttböle Gård i Finström har fått investeringsbidrag för gödsel- och bevattningsautomation för tunnelodling av bär Så här svarar odlaren Oscar Danielsson på våra frågor. Bakgrund
Läs mer om Investeringsbidrag till bevattningsanläggning för bärodling ›
1.6.2020 - M/s Rosala II trafikerar på Enklingelinjen
Från och med onsdag 3.6.2020 till slutet av augusti kommer m/s Rosala II att trafikera på Enklingelinjen. M/s Bärö blir reservfartyg på Enklingelinjen och beräknas återgå i trafik i september....
Läs mer om M/s Rosala II trafikerar på Enklingelinjen ›
28.5.2020 - Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland
Landskapsregeringen har den 28 maj 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) som förbjuder samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50...
Läs mer om Ålands landskapsregering fattade beslut om fortsatta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland ›
26.5.2020 - Sök sommarjobb
Sommarpraktikanten har möjlighet att arbeta i ett företag under sommaren. Arbetsgivare har möjlighet att ordna sommarjobb som finansieras av Ålands landskapsregering. Ålands landskapsregering...
Läs mer om Sök sommarjobb ›
25.5.2020 - Investeringsbidrag gjorde att äppelodlare kunde investera i mobilt musteri
Öfvergårds i Tjudö har fått investeringsbidrag för ett mobilt musteri Så här svarar Anna och Jan Alm på våra frågor Bakgrund
Läs mer om Investeringsbidrag gjorde att äppelodlare kunde investera i mobilt musteri ›

Sidor