Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

2.6.2020 - Investeringsbidrag till bevattningsanläggning för bärodling

Oscar Danielsson på Åttböle Gård i Finström har fått investeringsbidrag för gödsel- och bevattningsautomation för tunnelodling av bär Så här svarar odlaren Oscar Danielsson på våra frågor. Bakgrund
Läs mer om Investeringsbidrag till bevattningsanläggning för bärodling ›

26.5.2020 - Sök sommarjobb

Sommarpraktikanten har möjlighet att arbeta i ett företag under sommaren. Arbetsgivare har möjlighet att ordna sommarjobb som finansieras av Ålands landskapsregering. Ålands landskapsregering...
Läs mer om Sök sommarjobb ›

25.5.2020 - Investeringsbidrag gjorde att äppelodlare kunde investera i mobilt musteri

Öfvergårds i Tjudö har fått investeringsbidrag för ett mobilt musteri Så här svarar Anna och Jan Alm på våra frågor Bakgrund
Läs mer om Investeringsbidrag gjorde att äppelodlare kunde investera i mobilt musteri ›

19.5.2020 - Utbetalning av stöd

Den 15 maj 2020 betalades kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning ut i sin helhet. Slutraterna för miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker...
Läs mer om Utbetalning av stöd ›

15.5.2020 - Tillfälligt stöd till företag inom fiskerisektorn efter coronavirusepidemin gäller också på Åland

Finlands regering har beslutat att införa ett tillfälligt krisstöd till fiskerisektorn för att dämpa negativa ekonomiska konsekvenser till följd av koronaviruspandemin. Förordningen träder ikraft den...
Läs mer om Tillfälligt stöd till företag inom fiskerisektorn efter coronavirusepidemin gäller också på Åland ›

15.5.2020 - Tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk efter coronaviruspandemin gäller också på Åland

Finlands regering har fattat beslut om att införa ett tillfälligt krisstöd till mikroföretag (färre än 10 anställda) med företagsverksamhet på gården eller som bearbetar och säljer jordbruksprodukter...
Läs mer om Tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk efter coronaviruspandemin gäller också på Åland ›

11.5.2020 - Bidrag möjliggjorde företagsinkubator

Intervju med projektledare Britt Biskop på projekt Business Lab Britt Biskop svarar så här på våra frågor. Bakgrund Projektet är ett samarbete mellan Högskolan på Åland, Ålands Näringsliv, Ålands...
Läs mer om Bidrag möjliggjorde företagsinkubator ›

8.5.2020 - Kompletterande fastighetsmäklarprov

Centralhandelskammaren anordnar årligen riksomfattande fastighetsmäklarprov. För att bli registrerad som fastighetsmäklare på Åland krävs ytterligare ett kompletterande prov som anordnas av Ålands...
Läs mer om Kompletterande fastighetsmäklarprov ›

6.5.2020 - Information om arealstöd år 2020 på YouTube

Du kan nu se årets informationstillfälle om lantbrukets areal- och djurstöd på Ålands landskapsregerings officiella YouTube-kanal.  Du kan se filmerna från år 2020 här.    
Läs mer om Information om arealstöd år 2020 på YouTube ›

6.5.2020 - Städrutiner vid stuguthyrning

Med anledning av Corona epidemin har det till landskapsregeringen inkommit förfrågningar gällande städrutiner vid stuguthyrning till finska och åländska turister. Förutom de allmänna...
Läs mer om Städrutiner vid stuguthyrning ›

Sidor