Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

3.10.2019 - Ändringar i avbytarlagen fr.o.m. 1.9 2019

Sedan avbytarverksamheten gjordes om till ett ekonomiskt stöd år 2015, har en uppföljning med remissrunda gjorts och nu resulterat i efterfrågade förändringar. De detaljer som har ändrats kan...
Läs mer om Ändringar i avbytarlagen fr.o.m. 1.9 2019 ›

24.9.2019 - Utbetalning av jordbruksstöd hösten 2019.

Utbetalningen av kompensationsersättningens förskott (85%) kommer att påbörjas fredagen den 4 oktober. Förskotten på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk...
Läs mer om Utbetalning av jordbruksstöd hösten 2019. ›

29.8.2019 - Ändring av landskapslagar som rör fiske och fiskerinäringen

Lagtinget fattade i april beslut om ändring av tre landskapslagar rörande fiske och fiskerinäringen. Två av lagarna gäller regleringen av yrkesfisket som förutsätts till följd av Europeiska unionens...
Läs mer om Ändring av landskapslagar som rör fiske och fiskerinäringen ›

29.8.2019 - Förhöjt förskott på lantbruksstöd

Informationen i länken gäller också de åländska stöden.   https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/nyheter/forskotten-pa-kompensationsersattning-miljoersattning-och-ekoersattning-hojs-hosten-2019/?...
Läs mer om Förhöjt förskott på lantbruksstöd ›

3.7.2019 - Nordiskt energiministermöte

De nordiska energiministrarna beslöt vid sitt möte i Reykjavik 28.6.2019 att anta elmarknadsvisionen och att ytterligare stärka samarbetet för ett koldioxidneutralt Norden. Det nordiska...
Läs mer om Nordiskt energiministermöte ›

3.7.2019 - Nordiskt närings-och regionalministermöte

De nordiska näringsministrarna vill stödja nya innovationer inom hälsosektorn genom att underlätta för olika aktörer inom branschen att få tillgång till hälsodata på tvärs i Norden. Ministrarna vill...
Läs mer om Nordiskt närings-och regionalministermöte ›

28.6.2019 - Slutraterna utbetalda

Slutraterna (15%) för miljöersättning för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insater på naturbeten och...
Läs mer om Slutraterna utbetalda ›

22.5.2019 - Flygbilder efter Alfrida

På landskapsregeringens kartportal finns nu infraröda flygbilder efter stormen Alfrida. Flygningen utfördes av lantmäteriverket den 17-18 april 2019 och omfattar hela Åland exklusive Kökar.
Läs mer om Flygbilder efter Alfrida ›

10.5.2019 - Jordbruksbyrån informerar

”Jordbruksbyrån informerar” nr 3, 2019 innehåller information inför årets stödansökan samt info om subventionerad jordbruksrådgivning för ekonomi- och miljösatsningar. Hela jordbruksbyrån informerar...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›

10.5.2019 - Ekologiska gröngödslingsvallar

I villkoren för ekologiska gröngödslingsvall står det att under åtagandeperioden får gröngödslingsvall odlas på samma skifte under högst två år. Väljer stödmottagaren att förlänga avtalet efter fem...
Läs mer om Ekologiska gröngödslingsvallar ›

Sidor