Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

16.6.2020 - De långsiktiga målen för samhället ligger fast

Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet: De långsiktiga målen för samhället ligger fast - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska...
Läs mer om De långsiktiga målen för samhället ligger fast ›

16.6.2020 - Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi

Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog i en informell videokonferens för EU-ländernas ministrar med ansvar för energi. Temat för mötet var ekonomisk återhämtning och den europeiska gröna given.
Läs mer om Utvecklingsministern deltog i EU-videokonferens om hållbar energi ›

3.6.2020 - Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag

En nationell översyn som beskriver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Finland har färdigställts och offentliggörs idag den 3 juni. I en rapport till FN redogörs för Finlands...
Läs mer om Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag ›

20.5.2020 - Åland 100 - informationsmöte

Inbjudan till informationsmöte onsdag den 27 maj kl. 10 – 11.30
Läs mer om Åland 100 - informationsmöte ›

24.4.2020 - Ansökan öppen för riktade satsningar inom integration

Ålands landskapsregering informerar att det ännu finns penningautomatmedel kvar att söka från föregående år för att genomföra särskilda projekt eller riktade satsningar inom integrationsområdet....
Läs mer om Ansökan öppen för riktade satsningar inom integration ›

20.4.2020 - Ny modell för kommunala integrationsprogram

En ny modell för det lagstadgade kommunala programmet för integrationsfrämjande har tagits fram inom ramen för EU-projektet ”En säker hamn - kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn...
Läs mer om Ny modell för kommunala integrationsprogram ›

18.3.2020 - Coronaviruset medför begränsningar i polisens verksamhet

Läs om hur coronaviruset påverkar polisens verksamhet på polisen.ax
Läs mer om Coronaviruset medför begränsningar i polisens verksamhet ›

16.3.2020 - Landskapsregeringen flyttar fram kommunrundor

Den 24 februari informerade vi om landskapsregeringens kommunrundor under våren 2020. Nu har landskapsregeringen beslutat att flytta fram följande kommunrundor: Hammarland, tisdagen den 19 mars 2020...
Läs mer om Landskapsregeringen flyttar fram kommunrundor ›

4.3.2020 - Lantrådet Veronica Thörnroos deltog på möte med Finlands kommission för hållbar utveckling

Lantrådet Veronica Thörnroos vid dagens möte med Finlands kommission för hållbar utveckling: Ett tryggt och starkt ledarskap som visar vägen till en hållbar samhällsutveckling Vid dagens möte för...
Läs mer om Lantrådet Veronica Thörnroos deltog på möte med Finlands kommission för hållbar utveckling ›

24.2.2020 - Landskapsregeringens kommunrundor under vårvintern och våren 2020

På grund av coronasituationen har flera av kommunrundorna flyttats fram, se uppdaterad information. Landskapsregeringens ministrar kommer under vintern och våren att besöka alla de åländska...
Läs mer om Landskapsregeringens kommunrundor under vårvintern och våren 2020 ›

Sidor