Avbytare - Kontaktuppgifter

Avbytarstöd – kontaktuppgifter till avbytare

Här finns kontaktuppgifter till avbytare som kan anlitas då du är i behov av avbytarstöd eller vikariehjälp.

Inför omställningen till privat avbytarstöd kontaktades de personer som år 2014 hade utfört avbytarjobb endera privat eller som timanställda för landskapsregeringen och tillfrågades om deras kontaktuppgifter fick lämnas ut. Listan skall ingalunda ses som fullständig, utan ger bara en kontakt till möjliga avbytare.

Landskapsregeringens handläggare är Annette Loumann.

Avbytarföretagare

 • F:ma Deli Dutchman genom Bas Beck, Sund, telefon +358 457 3447153
 • F:ma Tony Degerman, Saltvik, telefon +358 0500 915672
 • Djurhjälpen AB, Jana Henriksson, Gottby, telefon +358 457 3447766
 • Jalu-Farming AB, Karola Lundström och Dan-Anders Jansson,  Svartsmara, telefon +358 457 3792914
 • F:ma Christian Verho, Lemland, telefon +358 457 3445395
 • F:ma Linda Hellman, Lemland, telefon +358 457 3441708
 • Ålands Bondehjälp kb, Sune Öhman, Sund, telefon +358 40 1823017

Ålands landskapsregering

Handläggare Annette Loumann kan i akuta krissituationer kontaktas för hjälp med kontakter, tel 25273 eller 0457 3500 400.

Företagare/personer med möjlighet till tillfälliga inhopp

 • Madeleine Mattfolk, Geta, telefon +358 457 5301523
 • Rhen-Lundgren Chatarina, H:land, +358 40 817 3767
 • Nicklas Sundqvist, Geta, telefon +358 457 3428205
 • MS-företag, Maris Silins, Geta, kontakt via Sickan Sundberg telefon +358 457 5958597
Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 28.8.2017