Pressinformation om corona 15 februari

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 15 februari kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...

Skydda fjäderfän och tamfåglar mot vilda fåglar som sprider fågelinfluensan

I Europa har det konstaterats många fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. den typen av virus som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. Det har konstaterats på...

Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen fattade 30.10.2020 beslut att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Handlingsplanen reviderades av landskapsregeringen 26.11.2020. Landskapsregeringen...

Pressinformation om corona 25 januari

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 25 januari kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...

Anmälnings- och kontaktförfaranden i socialvårdslagen, barnskyddslagen och äldrelagen

Genom socialvårdslagstiftningsreformen främjas samarbetet mellan socialvården, myndigheter och samhället i stort. Kännedom om personers behov av stöd, är en förutsättning för att kunna bedöma och...

Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i januari

Landskapsregeringen har 14.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar både inomhus och utomhus...

2 x presskonferenser

Kl.11.00 Måndag den 21 december kl.11.00 håller lantrådet Veronica Thörnroos en pressinformation för att redogöra för landskapsregeringens sammansättning de kommande tre åren. Kl. 16.00 Måndag den 21...

Ålands landskapsregerings beslut om strängare begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under jul- och nyårshelgerna

Landskapsregeringen har 17.12.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar både inomhus och utomhus...

Extra coronainformation torsdag 17 december

Landskapsregeringen håller en extra pressinformation idag torsdag den 17 december kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens...

Coronainformation 14 december

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 14 december kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...

Coronainformation 7 december

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 7 december kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...

Nordiska ministerrådet uppmärksammar ungdomars trivsel och psykiska ohälsa i Norden

De allra flesta ungdomar i de nordiska länderna mår bra. Men samtidigt säger en ständigt växande grupp ungdomar att de upplever att de blir pressade i vardagen - bland annat i sina utbildningar....

Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i december

Landskapsregeringen har 26.11.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både...

Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen fattade 30.10.2020 beslut att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Landskapsregeringen beslöt 26.11.2020, på förslag av Samarbetsgruppen för covid-19...

Coronainformation 23 november

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 23 november kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...

Pressinformation onsdag 4 november kl. 13.30 - Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre

Socialminister Annette Holmberg-Jansson presenterar en rapport som tagits fram om medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre. Du ser tillfället 4 november kl. 13.30 direkt på...

Landskapsregeringens rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att utge en rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde....

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Handlingsplanen har...

Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i november

Landskapsregeringen har 30.10.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både...

Coronainformation 19 oktober

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 19 oktober kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...

Covid-19 - Detta gäller på Åland

Statsrådets senaste pressinformation har medfört oklarheter kring vad som gäller på Åland med anledning av covid-19 pandemin. Nedan följer ett klargörande om några av de åtgärder som diskuterades vid...

Coronainformation 12 oktober

P.g.a. händelsutvecklingen så håller landskapsregeringen en pressinformation idag måndag den 12 oktober kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via...

Ny tid för coronainformationen

Onsdagar kl. 15.00 är den tid som gäller tillsvidare för coronainformationen till media och allmänhet. Som vanligt ser du den via Youtube. Ser du sändningen i efterhand så börjar informationen ca 15...

Pressinformation om Coronaläget

Idag måndag 28 september kl. 16.00 är det åter dags för pressinformation om coronasituationen. Som vanligt ser du den via Youtube.    Ser du sändningen i efterhand så börjar informationen ca 15...

Åland omfattas inte av munskyddsrekommendation

Institutet för hälsa och välfärd (THL) presenterade idag 24.9.2020 en uppdaterad karta över vilka regioner som omfattas av rekommendationen för medborgare om att använda munskydd där Åland felaktigt...