Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

4.10.2021 - Pressinformation 4 oktober - Reviderad handlingsplan – covid-19

Ålands landskapsregering håller pressinformation för att informera om den reviderade handlingsplanen för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Vid informationen kommer ministrarna Annette Holmberg...
Läs mer om Pressinformation 4 oktober - Reviderad handlingsplan – covid-19 ›

6.9.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 6 september kl. 16.00

Idag, måndag den 6 september kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 6 september kl. 16.00 ›

2.9.2021 - Begränsningar gällande serverings- och öppettider för förplägnadsrörelser upphävs 5 september

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Från och med den 5 september gäller inte några särskilda begränsningar gällande...
Läs mer om Begränsningar gällande serverings- och öppettider för förplägnadsrörelser upphävs 5 september ›

30.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 30 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 30 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 30 augusti kl. 16.00 ›

26.8.2021 - Landskapsregeringen öppnar upp ytterligare

Förbudet mot offentliga tillställningar gäller inte längre. Det finns inte heller längre någon rekommendation om användning av mun- och nässkydd. Epidemiläget på Åland fortsätter att förbättras....
Läs mer om Landskapsregeringen öppnar upp ytterligare ›

23.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 23 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 23 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 23 augusti kl. 16.00 ›

19.8.2021 - Tveksam nytta med obligatorisk covid-19 testning för vissa inresande från utlandet

Landskapsregeringen har gjort en preliminär utvärdering av de första fyra veckorna av den obligatoriska covid-19 testningen för vissa inresande från utlandet som startade på Åland 12.7.2021 då den...
Läs mer om Tveksam nytta med obligatorisk covid-19 testning för vissa inresande från utlandet ›

16.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 16 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 16 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 16 augusti kl. 16.00 ›

12.8.2021 - Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands

Landskapsregeringen beslöt att från och med 13.8.2021 upphöra med rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet.
Läs mer om Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands ›

12.8.2021 - Rekommendationen om frivillig karantän vid inresa upphör

Landskapsregeringen har idag beslutat ta bort rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från utlandet. Orsaken är att epidemisituationen på Åland den senaste tiden varit liknande...
Läs mer om Rekommendationen om frivillig karantän vid inresa upphör ›

Sidor