Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

9.10.2020 - Utbetalning av kompensationsersättning

Förskottet på kompensationsersättningen betalades ut den 6-8 oktober 2020. Förskottningsbetalningarnas andel är 85 % av ersättningsbeloppet. Nästa utbetalning blir i slutet av november och då är det...
Läs mer om Utbetalning av kompensationsersättning ›

6.10.2020 - Arealstöd ändring av frivilliga komplement

Det är fortfarande möjligt att ändra skiften för de frivilliga komplementen reducerad höstbearbetning och förbättrad användning av stallgödsel. Anhållan görs fritt formulerad och kan lämnas per e-...
Läs mer om Arealstöd ändring av frivilliga komplement ›

23.9.2020 - Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten

Handläggningen av ansökningarna om nya ettåriga åtaganden pågår som bäst. För att det ska vara möjligt att utföra detta tekniskt, så måste ansökningarna som hör ihop med de nya åtagandena tillfälligt...
Läs mer om Ansökningar tillfälligt avslagna i VIPU-tjänsten ›

16.9.2020 - Jordbruksbyrån och Ålands Fiskevårdscentrum deltar i Skördefesten

Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp Plåppar Åpp på lördag den 19 september kl. 11 – 15. Ålands Fiskevårdscentrum Guttorp producerar fiskyngel för utplantering samt arbetar med fiskevård....
Läs mer om Jordbruksbyrån och Ålands Fiskevårdscentrum deltar i Skördefesten ›

15.9.2020 - Utbetalning av 2020 års jordbruksstöd

Förskottet för kompensationsersättningen kommer att samlas till utbetalning vecka 41-42 (5-15 oktober 2020). Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av...
Läs mer om Utbetalning av 2020 års jordbruksstöd ›

26.8.2020 - Återhämtning efter covid-19 på Åland, kapital- och kompetensförsörjning webbseminarium

Ålands landskapsregering inbjuder till ett webbseminarium onsdagen den 9 sep 2020 kl. 14.00-16.00. Länken till webbseminarium kommer att delas till registrerade deltagare via e-mail. Vilka ekonomiska...
Läs mer om Återhämtning efter covid-19 på Åland, kapital- och kompetensförsörjning webbseminarium ›

24.8.2020 - Statligt kostnadsstöd för alla företagare senast 31.8.2020

Kom ihåg att söka det statliga kostnadsstödet orsakade av covid-19 från Statskontoret senast 31.8.2020. I dagsläget är det oklart om de likviditetsstöd som Ålands landskapsregeringen har beviljats...
Läs mer om Statligt kostnadsstöd för alla företagare senast 31.8.2020 ›

29.6.2020 - Statligt statsstöd för alla företagare

Nu finns möjlighet att ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret. Stöd kan beviljas företag oavsett bransch. Skicka en elektronisk ansökan till Statskontoret under tiden 7 juli 2020 till 31 augusti...
Läs mer om Statligt statsstöd för alla företagare ›

22.6.2020 - Utbetalning av 2019 års jordbruksstöd

Slutraterna för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av extra breda...
Läs mer om Utbetalning av 2019 års jordbruksstöd ›

15.6.2020 - Information till företagare i turismbranschen och butiksägare

I och med att gränsrestriktionerna luckras upp ökar också antalet gäster som kommer till Åland. Det är ytterst viktigt att samtliga vet vart de kan vända sig om de misstänker att de kan ha smittats...
Läs mer om Information till företagare i turismbranschen och butiksägare ›

Sidor