Ösel i Estland välkomnas till energiösamarbetet

Bornholm, Gotland och Åland välkomnar Ösel in i energiösamarbetet i Östersjön. Detta skedde i samband med konferensen Baltic Energy Island Summit på Bornholm, där utvecklingen av Östersjön som en energihub i Europa diskuterades.

I Marienborgdeklarationen hösten 2022 kom nationerna runt Östersjön överens om att arbeta för att Östersjöregionen aktivt ska hjälpa Europa att fasa ut beroendet av rysk fossil energi genom att i stället erbjuda fossilfri och förnyelsebar energi. Detta har lett till en omfattande aktivitet i Östersjön där öar såsom Åland, Bornholm, Gotland och Ösel står i centrum för utvecklingen genom sina lägen.

Utvecklingen ger både möjligheter och utmaningar för öarna. Frågan som öarna ställer sig är vad som kan göras för att få ut så mycket som möjligt av den utveckling som sker runt oss, i balans med det vi har. Därför har ett samarbete om kunskapsutbyte mellan Bornholm, Gotland och Åland inletts. Hittills har två gemensamma ansökningar om externa medel till NordForsk och Intrerreg lämnats in, vilka handlar om vår gemensamma frågeställning. I Interregansökan går Högskolan på Åland in som samordnande partner för öarna och Ålands näringsliv deltar i ett delprojekt. 

-Vi är starkare tillsammans i den utveckling som sker i Östersjön. Vi har alla samma utmaningar och möjligheter, men gemensamt kan vi bland annat söka externa medel för att öka vår kunskap och förbättra våra förutsättningar, säger minister Gunell. 

Ösel, med sina fem mindre grannöar, jobbar aktivt för att bli fossilfria genom flera parallella insatser, såväl inom land-, sjö- och lufttrafik, som uppvärmning och energiproduktion. Även runt Ösel finns omfattande planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft och vätgasproduktion. Ösel har därför knackat på dörren och nu släppts in i ösamarbetet vid den årliga konferensen Baltic Energy Island Summit på Bornholm, där landskapsregeringen representerades av minister Camilla Gunell.

-Vi är glada att Ösel vill delta i vårt ösamarbete och förstärka vår position som energiöar i den utveckling som sker i Östersjön, säger minister Gunell.

Ösels borgmästare Mikk Tuisk är nöjd över att Ösel välkomnas i samarbetet. Ösel ser stora möjligheter att kunna nyttja utvecklingen i havsområdena runt Ösel för att försäkra Ösels näringsliv och ekonomi genom nya företagsmöjligheter och fler arbetsplatser. 

-Den bästa potentialen för förnybar energi i Estland finns på och runt Ösel. Vi är därför glada att Bornholm, Gotland och Åland välkomnar oss i samarbetet och hoppas vi kan bidra med våra erfarenheter och utveckling inom energiområdet. Med den utveckling som sker har vi som öar möjligheter att utveckla vårt näringsliv och få ett tillskott till vår lokala ekonomi, hälsar borgmästare Mikk Tuisk.

Från vänster Regionsråd i Region Gotland Sara Vilhelmsson, Bornholms borgmästare Jacob Trøst, Ösels borgmästare Mikk Tuisk och Infrastruktur- och klimatminister Camilla Gunell
Från vänster Regionsråd i Region Gotland Sara Vilhelmsson, Bornholms borgmästare Jacob Trøst, Ösels borgmästare Mikk Tuisk och Infrastruktur- och klimatminister Camilla Gunell 

Inslag på Bornholms lokala TV-kanal:

Estland ser frem til samarbejde med Bornholm (tv2bornholm.dk)

Borgmester mener, at netværk er vigtigt (tv2bornholm.dk)

Baltic Energy Island Summit

https://balticenergyisland.com/baltic-energy-island-summit-2024/

Kontaktpersoner

Infrastruktur- och klimatminister 
Camilla Gunell

Senior ingenjör 
Yvonne Österlund

Växel: 018-25000