Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

11.5.2020 - Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs

Ålands landskapsregering upphäver viktbegränsningen på bron över Lemströms kanal från och med tisdagen den 12 maj 2020. Ålands landskapsregering har anlitat teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB för...
Läs mer om Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs ›

4.5.2020 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 11.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Askörsbron (bro nr 34), Brändö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

4.5.2020 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 30.4.2020 att utställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Gottby – Östanträsk, i Jomala och Hammarlands kommuner,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

4.5.2020 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 11.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Djurholmssund (bro nr 18), Brändö kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

23.4.2020 - Landskapsregeringen ändrar regler för solenergistöd – för att hänga med i tiden

Landskapsregeringen ändrar reglerna för investeringsstöden för solenergianläggningar. Sedan stödet infördes 2013 har tekniken och priserna för elproducerande solcellsanläggningar förändras. Nu ändras...
Läs mer om Landskapsregeringen ändrar regler för solenergistöd – för att hänga med i tiden ›

17.4.2020 - Busstrafiken trafikerar enligt turlista

Den tidigare informationen om förslaget att dra in de i turlistan märkta skolturerna har dragits tillbaka. Bussarna kommer därför att fortsätta trafikera enligt turlista. Länk till bussturlistorna på...
Läs mer om Busstrafiken trafikerar enligt turlista ›

8.4.2020 - Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering

Från och med tisdagen den 14.4.2020 kommer hela parkeringen vid Långnäs hamn att vara avstängd till följd av pågående renovering och grundförbättring. Information och skyltning om avstängningen sker...
Läs mer om Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering ›

26.3.2020 - Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras

Parkeringen vid Långnäs hamn ska renoveras/grundförbättras och kommer därför att vara delvis avstängd från och med 1.4.2020. Var observant på att under arbetets gång kommer olika delar av parkeringen...
Läs mer om Långnäs parkering ska renoveras/grundförbättras ›

24.3.2020 - Farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik

Ålands landskapsregering påminner om att farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik fram till den 30.4.2020. För tillfället pågår rivning av brobalkar och för arbetsplatsens och...
Läs mer om Farleden under Marsundsbron är stängd för all båttrafik ›

2.1.2020 - Rivning av gamla Marsundsbron

Nu startar vi arbetet med att riva den gamla bron över Marsund i Hammarlands kommun. Den gamla bron stod färdig 1959 och var i bruk tills den nya bron blev färdigställd 2001. Nu behöver den gamla...
Läs mer om Rivning av gamla Marsundsbron ›

Sidor