Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

20.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; ny farled Mellanholm

Ålands landskapsregering beslöt den 13 juni 2019 att delge farledsplan för anläggande av en ny farled för skärgårdstrafik mellan befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om Skötskär och nytt...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; ny farled Mellanholm ›

19.6.2019 - M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131

J&L Shipping har höjt passagerarkapaciteten till 131 passagerare på m/s Odin som går på Tvärgående linjen. Avtalet mellan landskapsregeringen och J&L Shipping säger att passagerarkapaciteten...
Läs mer om M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131 ›

10.6.2019 - Avtal med Ansgar Ab har tecknats

Landskapsregeringen har tecknat avtal med Ansgar Ab för trafik på linjen Hummelvik-Torsholma för perioden 2019-2024 och en option för 2025. Avtalet gäller för m/s Alfågeln.
Läs mer om Avtal med Ansgar Ab har tecknats ›

10.5.2019 - Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron

Tätskikts- och beläggningsarbeten kommer att utföras på Färjsundsbron under tiden 11.5.2019 – 3.6.2019. Under perioden kommer framkomligheten för gående och cyklande att vara begränsad. I mån av...
Läs mer om Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron ›

9.5.2019 - Meddelande om offentlig delgivning, Brändöström och Sanda i Föglö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 9.5.2019 att utställa förslaget till vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning, Brändöström och Sanda i Föglö kommun ›

6.5.2019 - Ny broschyr om krisberedskap och ny webbplats för krisinformation

Broschyren ”Om krisen kommer” har sammanställts av Ålands landskapsregering tillsammans med Statens ämbetsverk på Åland, Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns stads räddningsverk och...
Läs mer om Ny broschyr om krisberedskap och ny webbplats för krisinformation ›

3.5.2019 - Principer för beviljande av investeringsstöd för biogasanläggning

Landskapsregeringen har den 3 maj 2019 fastställt principer för beviljande av investeringsstöd för en biogasanläggning som rötar bioavfall från hushåll, offentlig sektor och företag. Stödet tilldelas...
Läs mer om Principer för beviljande av investeringsstöd för biogasanläggning ›

25.4.2019 - Stöd för elbilsladdare i flerbostadshus

Från 1 maj 2019 kan flerbostadshus ansöka om stöd för att installera elbilsladdare. Stödet uppgår till minst 2 000 euro, dock högst 50 % av kostnaderna. Stödet syftar till att underlätta möjligheter...
Läs mer om Stöd för elbilsladdare i flerbostadshus ›

23.4.2019 - M/S Skarven information

M/S Skarven är på varv i Teijo och beräknas vara där till 25.4.2019. På basen av den information som finns tillgänglig idag beräknas utdockning ske 25.4.2019 och trafiken på Föglölinjen kan...
Läs mer om M/S Skarven information ›

12.4.2019 - Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården

För att höja sjösäkerheten och kvalitetssäkra farledsinformationen för de grunda farlederna på Åland, i både digitala- och papperssjökort, har landskapsregeringen genomfört ett sjömätnings- och...
Läs mer om Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården ›

Sidor