Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

24.1.2020 - Jordbruksbyrån informerar

Årets första Jordbruksbyrån informerar innehåller bland annat information om växtskyddsmedelsutbildning- och examen, ny växtskyddsförordning, det internationella växtskyddsåret 2020 och anmälan om...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›

9.12.2019 - Jordbruksbyrån informerar

I informationsbladet finns bl.a. information om utbetalning av stöd, programarbetet och den nya programperioden och förlängning och ändringar gällande åtaganden. Hela jordbruksbyrån informerar kan...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›

27.11.2019 - Betalning av förskott för jordbruksstöd

Måndagen den 25 november 2019 betalades förskottet dvs. 85% för ersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden,...
Läs mer om Betalning av förskott för jordbruksstöd ›

24.10.2019 - Uppdaterad information om utbetalningen av lantbruksstöden

Vi har nu fått bekräftat från livsmedelsverket som sköter utbetalningarna av stöden att utbetalningen av förskottet på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk...
Läs mer om Uppdaterad information om utbetalningen av lantbruksstöden ›

16.10.2019 - Utbetalningstidtabell hösten 2019.

Här är höstens eftersträvade utbetalningstidtabell för lantbruksstöden. Utbetalningsfunktionen i administrationsprogrammet uppdateras mellan den 15 oktober och den 22 oktober, vilket betyder att...
Läs mer om Utbetalningstidtabell hösten 2019. ›

16.10.2019 - Markkarteringar och arrenden

Till de jordbrukare som har åtagande om balanserad användning av näringsämnen vill vi påminna om att villkoret som kräver att markkartering av åkrarna måste utföras minst vart femte år. Villkoret...
Läs mer om Markkarteringar och arrenden ›

15.10.2019 - Landskapsregeringen beklagar EU-beslut om fiskekvot för torsk

Landskapsregeringen beklagar EU-ländernas beslut om fiskekvoter i Östersjön för år 2020, där bland annat besluten angående torskfisket drabbar Åland hårt.
Läs mer om Landskapsregeringen beklagar EU-beslut om fiskekvot för torsk ›

11.10.2019 - Förlängning av åtaganden

År 2020 - programperiod 2015-2020 I samband med 2020 års stödansökan har alla som år 2015 ingick åtagande om balanserad användning av näringsämnen, ersättning för ekologisk produktion, skötsel av...
Läs mer om Förlängning av åtaganden ›

8.10.2019 - Utbetalning av kompensationsersättningens förskott.

  På måndagen betalades förskottet (85%) på kompensationsersättningens arealstöd ut till odlarna på Åland. Följande stöd som betalas ut är förskott (85%) på stödet för balanserad användning av...
Läs mer om Utbetalning av kompensationsersättningens förskott. ›

4.10.2019 - Seminarium om utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020

Inbjudan till seminarium inom ramen för lärandeprocessen inom utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2014–2020 i samarbete med Landsbygdsnätverket Rådgivning för ett framtida...
Läs mer om Seminarium om utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 ›

Sidor