Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

10.3.2021 - Åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin

Genom lagen om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 147/2021) har till lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) bland annat temporärt lagts till 58 c – 58 h § och...
Läs mer om Åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19-epidemin ›

9.3.2021 - Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen gällande Covid 19

9.3.2021 Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen gällande Covid 19. Informationen har skickats till kommunerna och berörda inom barnomsorgen. Den korrigerade informationen finns i...
Läs mer om Korrigerad information om förbyggande arbete i barnomsorgen gällande Covid 19 ›

8.3.2021 - Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen på Åland gällande Covid-19

4.3.2021 Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen gällande Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och kommunernas barnomsorg på Åland. Den uppdaterade...
Läs mer om Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen på Åland gällande Covid-19 ›

5.3.2021 - Covid-19 information på andra språk/Covid-19 information in other langauges

Med start fredag den 5 mars kommer vi att publicera informationsfilmer på andra språk om covid-19. Publiceringarna sker efter hand som vi får filmerna levererade varför vissa språk tillsvidare kan...
Läs mer om Covid-19 information på andra språk/Covid-19 information in other langauges ›

4.3.2021 - Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde (Reviderad 4.3.2021)

Ålands landskapsregering rekommenderar frivillig karantän efter inresa till Åland från ett riskområde. Definition av riskområde: Riskområden definieras av Institutet för hälsa och välfärd (THL)...
Läs mer om Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde (Reviderad 4.3.2021) ›

2.3.2021 - Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under Covid-19

2.3.2021 Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland. Den uppdaterade...
Läs mer om Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under Covid-19 ›

1.3.2021 - Information om begränsningar i restaurangers verksamhet

Begränsningarna av restaurangernas öppettider, alkoholserveringstider och kundantal beror på restaurangverksamhetens art och det regionala sjukdomsläget. Begränsningarna grundar sig på lagen om...
Läs mer om Information om begränsningar i restaurangers verksamhet ›

1.3.2021 - Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger

Landskapsregeringen kommer att hålla de publika delarna vid Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stängda för fysiska besök till och med den 14 mars 2021 på grund av det försämrade smittläget...
Läs mer om Ålands museum och Ålands landskapsarkiv stänger ›

1.3.2021 - Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19

26.2.2021 Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19. Informationen har gått ut till kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland. Den uppdaterade...
Läs mer om Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19 ›

1.3.2021 - Coronainformation måndag 1 mars kl. 16.00

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 1 mars kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal....
Läs mer om Coronainformation måndag 1 mars kl. 16.00 ›

Sidor