Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

21.12.2020 - Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

Uppdatering den 17.12.2020 av anvisningar från 23.10.2020. Information och riktlinjer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin. Den uppdaterade versionen av...
Läs mer om Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin ›

21.12.2020 - Information inför grundskolornas terminsstart 2021

18.12.2020 Information inför grundskolornas terminsstart 2021 På grund av rådande Covid- 19 pandemi kommer grundskolornas terminsstart 2021 att kräva fortsatta åtgärder och planering för att kunna...
Läs mer om Information inför grundskolornas terminsstart 2021 ›

21.12.2020 - 2 x presskonferenser

Kl.11.00 Måndag den 21 december kl.11.00 håller lantrådet Veronica Thörnroos en pressinformation för att redogöra för landskapsregeringens sammansättning de kommande tre åren. Kl. 16.00 Måndag den 21...
Läs mer om 2 x presskonferenser ›

17.12.2020 - Ålands landskapsregerings beslut om strängare begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under jul- och nyårshelgerna

Landskapsregeringen har 17.12.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar både inomhus och utomhus...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om strängare begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under jul- och nyårshelgerna ›

17.12.2020 - Extra coronainformation torsdag 17 december

Landskapsregeringen håller en extra pressinformation idag torsdag den 17 december kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens...
Läs mer om Extra coronainformation torsdag 17 december ›

14.12.2020 - Coronainformation 14 december

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 14 december kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...
Läs mer om Coronainformation 14 december ›

7.12.2020 - Coronainformation 7 december

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 7 december kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...
Läs mer om Coronainformation 7 december ›

26.11.2020 - Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i december

Landskapsregeringen har 26.11.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i december ›

26.11.2020 - Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen fattade 30.10.2020 beslut att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Landskapsregeringen beslöt 26.11.2020, på förslag av Samarbetsgruppen för covid-19...
Läs mer om Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ›

23.11.2020 - Coronainformation 23 november

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 23 november kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...
Läs mer om Coronainformation 23 november ›

Sidor