Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

12.8.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 13 augusti - 26 augusti 2021

Landskapsregeringen har beslutat om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 13 augusti – 26 augusti 2021. Inomhus kan offentliga...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 13 augusti - 26 augusti 2021 ›

9.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 9 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 9 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 9 augusti kl. 16.00 ›

2.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 2 augusti kl. 16.00

Idag, måndagen den 2 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal....
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 2 augusti kl. 16.00 ›

28.7.2021 - Åland åter i spridningsfasen - Extra pressinformation torsdag 29 juli kl. 12.00

De senaste två kalenderveckorna (vecka 29-30) har hittills 13 fall konstaterats på Åland, varav minst 4 fyra bedöms som samhällssmitta. Ett stort antal personer är satta i karantän. Sannolikheten är...
Läs mer om Åland åter i spridningsfasen - Extra pressinformation torsdag 29 juli kl. 12.00 ›

24.6.2021 - Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 (70/S3/3.7.2020), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82/S3/27.8.2020), 2.11 2020 (118/S3/2.11.2020), 3.2.2021 (16/S/3.2...
Läs mer om Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet ›

17.6.2021 - Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen har 17.6.2021 fattat beslut om genomförande av första delen av steg 3 i exitstrategin för Åland. Landskapsregeringens handlingsplan har reviderats Landskapsregeringen har antagit...
Läs mer om Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ›

10.6.2021 - Pressinformation gällande begränsningar och lättnader  för restauranger samt allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen

Ålands landskapsregering inbjuder till pressinformation fredagen den 11 juni kl 10.00 för att informera och klargöra vilka begränsningar, allmänna skyldigheter samt lättnader som gäller i...
Läs mer om Pressinformation gällande begränsningar och lättnader  för restauranger samt allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen ›

7.6.2021 - Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4.6

Presentation av rapporten som finns i bilagan här intill. Utsatthetens bredd och djup - en fördjupad analys av resultatet i Hälsa i skolan-enkäten 2019 inom områdena sexuellt våld, psykisk hälsa och...
Läs mer om Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4.6 ›

7.6.2021 - Pressinformation 7 juni kl. 10.00 om: Publicering av ÅSUB:s undersökning om ANDTS-vanor 2021

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en undersökning om ålänningars bruk av alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS) vilken publiceras 7.6.2021 Se pressinformationen här på...
Läs mer om Pressinformation 7 juni kl. 10.00 om: Publicering av ÅSUB:s undersökning om ANDTS-vanor 2021 ›

3.6.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni - 17 juni

Landskapsregeringen har 3.6.2021 fattat beslut om att ytterligare lätta på begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster under perioden 4.6.2021-17.6.2021. Enligt...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni - 17 juni ›

Sidor