Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

31.5.2021 - Bottenkartläggningar under maj och juni längs Järsövägen

Ålands landskapsregering kommer med start under sista veckan i maj 2021 att genomföra bottenkartläggningar längs vägbankarna utefter Järsövägen, från Espholm till Järsö. Syftet med undersökningen är...
Läs mer om Bottenkartläggningar under maj och juni längs Järsövägen ›

22.4.2021 - Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1, Hammarlandsvägen (Gottby – Östanträsk)

Under perioden 22.4 - 7.5.2021 byter landskapsregeringen vägtrummor under landsväg nr 1 Hammarlandsvägen på sträckan Gottby – Östanträsk i Jomala och Hammarlands kommuner, i samband med pågående...
Läs mer om Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1, Hammarlandsvägen (Gottby – Östanträsk) ›

31.3.2021 - Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4

Björkölinjens ordinarie 40 tons vajerfärja är ur trafik för planerad översyn lördag 27 mars - fredag 9 april. Under tiden sköts trafiken med den mindre 24 tons reservfärjan. Trafikanter ombeds ha...
Läs mer om Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4 ›

21.10.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut

Ålands landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare av allmänna farleder...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut ›

21.8.2020 - Trafikmeddelande Embarsundslinjen

Embarsunds linfärja; störningar i trafiken onsdagen den 2 september På grund av  klaffreparation på Föglö, Finnholma-sidan kommer enbart persontransport att vara möjlig mellan 12.00 och 20.00...
Läs mer om Trafikmeddelande Embarsundslinjen ›

12.8.2020 - Södra Linjen trafikmeddelande gällande Kyrkogårdsö

Onsdagen den 19 augusti mellan kl. 10:00-15.30 kommer arbete på dykdalben att utföras. Vid lugnt väder går trafiken som vanligt, men vid hårt väder kan störningar uppkomma som gör att Kyrkogårdsö...
Läs mer om Södra Linjen trafikmeddelande gällande Kyrkogårdsö ›

7.7.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2815 Bänö-Föglö

Ålands landskapsregering har fattat beslut att stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron. Det aktuella farledsavsnittet stängs av under...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2815 Bänö-Föglö ›

1.6.2020 - M/s Rosala II trafikerar på Enklingelinjen

Från och med onsdag 3.6.2020 till slutet av augusti kommer m/s Rosala II att trafikera på Enklingelinjen. M/s Bärö blir reservfartyg på Enklingelinjen och beräknas återgå i trafik i september....
Läs mer om M/s Rosala II trafikerar på Enklingelinjen ›

14.5.2020 - M/s Gudingen ska dockas, uppdatering

M/s Gudingen ersätts av m/s Knipan fr.o.m. tisdag 19 maj 2020 t.o.m. tisdag 9 juni 2020. M/s Gudingen ska dockas på Oy Western Shipyard Ltd i Tykö nära Salo i Finland. Under tiden trafikerar m/s...
Läs mer om M/s Gudingen ska dockas, uppdatering ›

11.5.2020 - Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs

Ålands landskapsregering upphäver viktbegränsningen på bron över Lemströms kanal från och med tisdagen den 12 maj 2020. Ålands landskapsregering har anlitat teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB för...
Läs mer om Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs ›

Sidor