Coronapass möjliggör normala serverings- och öppettider för restauranger på Åland

Med krav på coronapass kan restauranger undvika de nya begränsningarna som träder i kraft på söndag 5 december. Finlands regering har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers...

Minister Holmberg-Jansson deltog i covid-19 konferens på Färöarna

Minister Holmberg-Jansson deltog tillsammans med de nordiska samarbetsministrana från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland och Norge, i en covid-19 konferens anordnad av Färöarnas landsstyrelse den...

Pressinformation om coronaläget

Idag måndag den 29 november kl.16.00 håller landskapsregeringen en pressinformation som uppdatering av dagsläget för coronapandemin. Du kan följa informationen via landskapsregeringens Youtube-kanal...

Landskapsregeringens skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet gällande statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

Landskapsregeringen har 14.10.2021 skickat en skrivelse till social- och hälsovårdsministeriet gällande ett utkast till statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-...

Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen antog 4.10.2021 en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Den reviderade handlingsplanen gäller till och med 31.12.2021.

Pressinformation 4 oktober - Reviderad handlingsplan – covid-19

Ålands landskapsregering håller pressinformation för att informera om den reviderade handlingsplanen för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Vid informationen kommer ministrarna Annette Holmberg...

Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 6 september kl. 16.00

Idag, måndag den 6 september kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...

Begränsningar gällande serverings- och öppettider för förplägnadsrörelser upphävs 5 september

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Från och med den 5 september gäller inte några särskilda begränsningar gällande...

Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 30 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 30 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...

Landskapsregeringen öppnar upp ytterligare

Förbudet mot offentliga tillställningar gäller inte längre. Det finns inte heller längre någon rekommendation om användning av mun- och nässkydd. Epidemiläget på Åland fortsätter att förbättras....

Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 23 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 23 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...

Tveksam nytta med obligatorisk covid-19 testning för vissa inresande från utlandet

Landskapsregeringen har gjort en preliminär utvärdering av de första fyra veckorna av den obligatoriska covid-19 testningen för vissa inresande från utlandet som startade på Åland 12.7.2021 då den...

Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 16 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 16 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...

Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands

Landskapsregeringen beslöt att från och med 13.8.2021 upphöra med rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet.

Rekommendationen om frivillig karantän vid inresa upphör

Landskapsregeringen har idag beslutat ta bort rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från utlandet. Orsaken är att epidemisituationen på Åland den senaste tiden varit liknande...

Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 13 augusti - 26 augusti 2021

Landskapsregeringen har beslutat om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 13 augusti – 26 augusti 2021. Inomhus kan offentliga...

Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 9 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 9 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...

Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 2 augusti kl. 16.00

Idag, måndagen den 2 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal....

Åland åter i spridningsfasen - Extra pressinformation torsdag 29 juli kl. 12.00

De senaste två kalenderveckorna (vecka 29-30) har hittills 13 fall konstaterats på Åland, varav minst 4 fyra bedöms som samhällssmitta. Ett stort antal personer är satta i karantän. Sannolikheten är...

Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 (70/S3/3.7.2020), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82/S3/27.8.2020), 2.11 2020 (118/S3/2.11.2020), 3.2.2021 (16/S/3.2...

Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen har 17.6.2021 fattat beslut om genomförande av första delen av steg 3 i exitstrategin för Åland. Landskapsregeringens handlingsplan har reviderats Landskapsregeringen har antagit...

Pressinformation gällande begränsningar och lättnader  för restauranger samt allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen

Ålands landskapsregering inbjuder till pressinformation fredagen den 11 juni kl 10.00 för att informera och klargöra vilka begränsningar, allmänna skyldigheter samt lättnader som gäller i...

Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4.6

Presentation av rapporten som finns i bilagan här intill. Utsatthetens bredd och djup - en fördjupad analys av resultatet i Hälsa i skolan-enkäten 2019 inom områdena sexuellt våld, psykisk hälsa och...

Pressinformation 7 juni kl. 10.00 om: Publicering av ÅSUB:s undersökning om ANDTS-vanor 2021

ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen utfört en undersökning om ålänningars bruk av alkohol, narkotika, dopning och spel (ANDTS) vilken publiceras 7.6.2021 Se pressinformationen här på...

Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni - 17 juni

Landskapsregeringen har 3.6.2021 fattat beslut om att ytterligare lätta på begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster under perioden 4.6.2021-17.6.2021. Enligt...