Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

7.1.2019 - Varning för farliga nollfel -Var noggrann med kopplandet

Elsäkerhetsmyndigheten på Åland som utgörs av landskapsregeringen vill varna allmänheten och elanläggningsinnehavarna. Nu när lågspänningsnätet successivt påkopplas finns det risk för fel i...
Läs mer om Varning för farliga nollfel -Var noggrann med kopplandet ›

7.1.2019 - Trafikinformation efter stormen Alfrida

Felrapportering - Skador och problem i vägnätet Här kan du rapportera icke akuta problem eller felaktigheter längs landskapets vägnät. Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för...
Läs mer om Trafikinformation efter stormen Alfrida ›

28.11.2018 - Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv

Som Utvecklings- och hållbarhetsrådet konstaterar i agendans statusrapport 2, är det nu dags att kavla upp ärmarna ytterligare ett varv. Ålands landskapsregerings infrastrukturavdelning utvecklar...
Läs mer om Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv ›

23.11.2018 - Bokningsregler och taxor för skärgårdstrafiken 2019

Landskapsregeringen har 22.11.2018 fastställt biljettavgifter och boknings-, ändrings- och avbokningsreglerna enligt bilaga. Länk till protokoll och bilaga Synpunkter på bokningsreglerna skickas till...
Läs mer om Bokningsregler och taxor för skärgårdstrafiken 2019 ›

22.11.2018 - Nordiska elmarknaden ska få en ny vision

Den nordiska elmarknaden ska få en ny vision. I dag har arbetet med att ta fram visionen inletts vid det första nordiska elmarknadsforumet, som arrangerades i Stockholm. På plats var centrala aktörer...
Läs mer om Nordiska elmarknaden ska få en ny vision ›

16.11.2018 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 15 november att fastställa vägplan byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg, på sträckan Östanträsk-Näfsby, sektion 8544 till sektion 13950...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

16.11.2018 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 15 november att fastställa vägplan byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg, på sträckan Östanträsk-Näfsby, sektion 8544 till sektion 13950...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

15.11.2018 - Trafikstörningar på Askörsbron i Brändö

Vecka 47 och 48 kommer underhållsarbete utföras på Askörsbron i Brändö kommun. Väntetider på max 10 minuter kan förekomma. Närmare information: Dan Jansén  Vägunderhållsenhetendan.jansen@regeringen....
Läs mer om Trafikstörningar på Askörsbron i Brändö ›

26.10.2018 - Avtal med Nordic Jetline har tecknats

Landskapsregeringen har tecknat avtal med Nordic Jetline Finland Oy för trafik på södra linjen för perioden 2019 -2022 och en option till 2024. Avtalet gäller för m/s Skiftet och m/s Gudingen samt...
Läs mer om Avtal med Nordic Jetline har tecknats ›

12.10.2018 - M/s Odin dockas 21-26 oktober 2018

M/s Ejdern är ersättande färja på Tvärgående linjen 21-26 oktober 2018 under m/s Odins dockning. Resenärer uppmanas boka plats på Tvärgående linjen eftersom m/s Ejderns lastkapacitet är mindre än m/s...
Läs mer om M/s Odin dockas 21-26 oktober 2018 ›

Sidor