Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

29.8.2019 - Projekt västra Föglö tar nästa steg

Eriksson Bygg Ab vann avtalet för infrastrukturprojekt västra Föglö. Utbyggnaden ska vara klar våren 2022.
Läs mer om Projekt västra Föglö tar nästa steg ›

19.8.2019 - Nytt fossilfritt fartyg till skärgården

Ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab (Finferries) vann avtalet på Föglö-linjen. Enligt avtalet ska de bygga en elhybridfärja till linjen och sedan trafikera med den åren...
Läs mer om Nytt fossilfritt fartyg till skärgården ›

9.8.2019 - Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen

Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen mellan Möckelö och Kungsö korsningen. Arbetet pågår från måndag 12 augusti till fredag 16 augusti om vädret tillåter. 2018 lades en justeringsmassa på...
Läs mer om Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen ›

26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun

Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19 juni 2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun ›

26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2

Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19.6.2019 att vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2 ›

20.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; ny farled Mellanholm

Ålands landskapsregering beslöt den 13 juni 2019 att delge farledsplan för anläggande av en ny farled för skärgårdstrafik mellan befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om Skötskär och nytt...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; ny farled Mellanholm ›

19.6.2019 - M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131

J&L Shipping har höjt passagerarkapaciteten till 131 passagerare på m/s Odin som går på Tvärgående linjen. Avtalet mellan landskapsregeringen och J&L Shipping säger att passagerarkapaciteten...
Läs mer om M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131 ›

10.6.2019 - Avtal med Ansgar Ab har tecknats

Landskapsregeringen har tecknat avtal med Ansgar Ab för trafik på linjen Hummelvik-Torsholma för perioden 2019-2024 och en option för 2025. Avtalet gäller för m/s Alfågeln.
Läs mer om Avtal med Ansgar Ab har tecknats ›

10.5.2019 - Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron

Tätskikts- och beläggningsarbeten kommer att utföras på Färjsundsbron under tiden 11.5.2019 – 3.6.2019. Under perioden kommer framkomligheten för gående och cyklande att vara begränsad. I mån av...
Läs mer om Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron ›

9.5.2019 - Meddelande om offentlig delgivning, Brändöström och Sanda i Föglö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 9.5.2019 att utställa förslaget till vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö kommun,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning, Brändöström och Sanda i Föglö kommun ›

Sidor