Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

30.11.2020 - Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten

En av landskapsregeringens samarbetspartners gällande våld i nära relationer är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala. NCK erbjuder bland annat ett stort kursutbud.
Läs mer om Filmer om att fråga om våld i socialtjänsten ›

27.11.2020 - Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

En av landskapsregeringens samarbetspartners gällande våld i nära relationer är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala. NCK erbjuder bland annat ett stort kursutbud. Här hittar du en...
Läs mer om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ›

19.11.2020 - Lunchpresentation - medborgarsamtal under pandemin

Under september genomfördes en rad medborgarsamtal runt om på Åland. Temat för samtalen var "Upplevelser och erfarenheter under pandemin - vilka vanor, aktiviteter och verksamheter innan pandemin...
Läs mer om Lunchpresentation - medborgarsamtal under pandemin ›

30.9.2020 - Ålands väg under och ur coronakrisen

Idag offentliggör utvecklings- och hållbarhetsrådet årets statusrapport.
Läs mer om Ålands väg under och ur coronakrisen ›

31.8.2020 - Utvärdering av distansarbete

Ålands landskapsregering hade 16.3.2020 - 31.7.2020 följande direktiv gällande distansarbete p.g.a. Covid-19-pandemin: "Samtliga anställda inom landskapsregeringen som kan jobba på distans ska göra...
Läs mer om Utvärdering av distansarbete ›

27.8.2020 - Medborgarsamtal under pandemin - hur ska Åland utvecklas?

Vill du vara med och dela dina tankar och erfarenheter? Välkommen till ett samtal om hur Åland bör utvecklas under och efter Covid19-pandemin. Vilka vanor, aktiviteter och verksamheter innan pandemin...
Läs mer om Medborgarsamtal under pandemin - hur ska Åland utvecklas? ›

17.8.2020 - Idéutveckling för att stärka Åland

Idag måndag den 17 augusti presenterade de tre arbetsgrupperna sina förslag och idéer för att klara utmaningarna för Åland i tider av pandemi, ekonomisk- och klimatkris och hur vi kommer ut efter...
Läs mer om Idéutveckling för att stärka Åland ›

14.8.2020 - Idéutveckling för att stärka Åland

I och med de tre globala kriserna, pandemin COVID-19, den ekonomiska krisen och klimatkrisen ställs Åland inför stora utmaningar och anpassningsbehov. Tre fristående arbetsgrupper fick till uppgift...
Läs mer om Idéutveckling för att stärka Åland ›

13.7.2020 - Utvecklingsministern deltog i event under FN-möte om hållbar utveckling

Utvecklingsminister Alfons Röblom deltog fredagen den 10 juli i ett sidoevent under FN:s årliga högnivåforum för uppföljning av hållbar utveckling (High-level Political Forum on Sustainable...
Läs mer om Utvecklingsministern deltog i event under FN-möte om hållbar utveckling ›

22.6.2020 - Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling

Infrastrukturminister Christian Wikström deltog i en internationell videokonferens för regionala regeringar med intresse för hållbar utveckling, biodiversitet och klimatförändringar.
Läs mer om Infrastrukturministern deltog i internationell videokonferens om hållbar utveckling ›

Sidor