Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

9.8.2019 - Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen

Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen mellan Möckelö och Kungsö korsningen. Arbetet pågår från måndag 12 augusti till fredag 16 augusti om vädret tillåter. 2018 lades en justeringsmassa på...
Läs mer om Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen ›

19.6.2019 - M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131

J&L Shipping har höjt passagerarkapaciteten till 131 passagerare på m/s Odin som går på Tvärgående linjen. Avtalet mellan landskapsregeringen och J&L Shipping säger att passagerarkapaciteten...
Läs mer om M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131 ›

10.5.2019 - Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron

Tätskikts- och beläggningsarbeten kommer att utföras på Färjsundsbron under tiden 11.5.2019 – 3.6.2019. Under perioden kommer framkomligheten för gående och cyklande att vara begränsad. I mån av...
Läs mer om Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron ›

23.4.2019 - M/S Skarven information

M/S Skarven är på varv i Teijo och beräknas vara där till 25.4.2019. På basen av den information som finns tillgänglig idag beräknas utdockning ske 25.4.2019 och trafiken på Föglölinjen kan...
Läs mer om M/S Skarven information ›

8.4.2019 - Trafikstörning på Åva-Osnäslinjen

M/s Viggen ska dockas och ersätts under tiden av m/s Knipan från söndagen den 7 april till söndagen den 28 april. Resenärer på Åva-Osnäslinjen rekommenderas att boka plats, eftersom kapaciteten på m/...
Läs mer om Trafikstörning på Åva-Osnäslinjen ›

29.3.2019 - Renoveringen av Färjsundsbron återupptas

Renoveringen av Färjsundsbron på landsväg nr 2 återupptas onsdagen den 3 april 2019. Trafiken över bron kommer att regleras, såsom tidigare, med trafikljus. Arbetena beräknas pågå fram till juni 2019...
Läs mer om Renoveringen av Färjsundsbron återupptas ›

22.3.2019 - Trafikinformation

Ålands landskapsregering beslöt att temporärt anordna tillfällig väg i samband med förnyandet av bron över Strömmen som förbinder Karlby med Finnö, i Kökars kommun, med stöd av 47 § och 48 § i...
Läs mer om Trafikinformation ›

18.3.2019 - Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering

Under perioden 1 april - 31 maj 2019 stängs Slottsbron vid Kastelholms slott i Sunds kommun av för renovering. Besökare till besöksmål i närheten av bron, såsom Kastelholms slott, Jan Karlsgården och...
Läs mer om Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering ›

20.2.2019 - Skärgårdstrafiken vid eventuell strejk

Skärgårdstrafiken kommer inte att påverkas av en eventuell strejk som varslats om från 1.3.2019.
Läs mer om Skärgårdstrafiken vid eventuell strejk ›

5.2.2019 - Trafikinformation

Efter helgens rikliga snöfall arbetar landskapets vägunderhåll aktivt och systematiskt att förbättra väglaget och säkerheten.  Vinterväglag råder i landskapet. På de mer trafikerade vägarna är...
Läs mer om Trafikinformation ›

Sidor