Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

19.8.2021 - Tveksam nytta med obligatorisk covid-19 testning för vissa inresande från utlandet

Landskapsregeringen har gjort en preliminär utvärdering av de första fyra veckorna av den obligatoriska covid-19 testningen för vissa inresande från utlandet som startade på Åland 12.7.2021 då den...
Läs mer om Tveksam nytta med obligatorisk covid-19 testning för vissa inresande från utlandet ›

16.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 16 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 16 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 16 augusti kl. 16.00 ›

12.8.2021 - Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands

Landskapsregeringen beslöt att från och med 13.8.2021 upphöra med rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet.
Läs mer om Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands ›

12.8.2021 - Rekommendationen om frivillig karantän vid inresa upphör

Landskapsregeringen har idag beslutat ta bort rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från utlandet. Orsaken är att epidemisituationen på Åland den senaste tiden varit liknande...
Läs mer om Rekommendationen om frivillig karantän vid inresa upphör ›

12.8.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 13 augusti - 26 augusti 2021

Landskapsregeringen har beslutat om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus under perioden 13 augusti – 26 augusti 2021. Inomhus kan offentliga...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 13 augusti - 26 augusti 2021 ›

9.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 9 augusti kl. 16.00

Idag, måndag den 9 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal eller via...
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 9 augusti kl. 16.00 ›

5.8.2021 - Förändrade begränsningar för förplägnadsrörelser

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Åland från och med den 8...
Läs mer om Förändrade begränsningar för förplägnadsrörelser ›

2.8.2021 - Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 2 augusti kl. 16.00

Idag, måndagen den 2 augusti kl. 16.00, håller landskapsregeringen som vanligt pressinformation om coronaläget på Åland. Se pressinformationen direkt på landskapsregeringens YouTube-kanal....
Läs mer om Pressinformation om coronaläget på Åland måndag 2 augusti kl. 16.00 ›

28.7.2021 - Åland åter i spridningsfasen - Extra pressinformation torsdag 29 juli kl. 12.00

De senaste två kalenderveckorna (vecka 29-30) har hittills 13 fall konstaterats på Åland, varav minst 4 fyra bedöms som samhällssmitta. Ett stort antal personer är satta i karantän. Sannolikheten är...
Läs mer om Åland åter i spridningsfasen - Extra pressinformation torsdag 29 juli kl. 12.00 ›

14.7.2021 - Landskapsregeringens revidering av rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands

Landskapsregeringen har 14.7.2021 reviderat rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands. Karantänrekommendationen har reviderats på grund av den nya lagen om...
Läs mer om Landskapsregeringens revidering av rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde utomlands ›

Sidor