Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

30.10.2020 - Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss

Ålands första trafikförsörjningsprogram har 30.10.2020 skickats ut på remissrunda. Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att skriftligen yttra sig över...
Läs mer om Utkast till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2022–2023 har skickats på remiss ›

26.10.2020 - Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken

Ålands landskapsregering påbörjar måndagen den 26.10.2020 uppdateringen av hållplatsskyltningen inom kollektrafiktrafiken för landsortsbussarna. Arbetet beräknas att pågå ca tre veckor. Det nuvarande...
Läs mer om Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken ›

21.10.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut

Ålands landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare av allmänna farleder...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut ›

20.10.2020 - Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss

Nu har Ålands landskapsregerings förslag till enklare regler för skärgårdstrafiken skickats ut till remissinstanserna. – Vi har skickat vårt förslag till alla kommuner och de företag och...
Läs mer om Enklare regler för skärgårdstrafiken ute på remiss ›

14.10.2020 - Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits

Upphandlingen är klar och avtal har tecknats med Eriksson Bygg Ab för entreprenad 2 i utbytet av Bomarsundsbron.
Läs mer om Nästa steg i att byta ut Bomarsundsbron har tagits ›

28.9.2020 - M/S Östern till Enklingelinjen

Landskapsregeringen har tecknat ett temporärt avtal med Sundqvist Investments Oy Ab för trafik på Enklingelinjen. Trafiken startar 1.10.2020 och är för tre år med option om ett fjärde år....
Läs mer om M/S Östern till Enklingelinjen ›

14.9.2020 - Presskonferens tisdag 15/9 kl.10.0

Havsbaserad vindkraft kan bli nytt ekonomiskt ben för Åland. Följ presskonferensen direkt via landskapsregeringens Youtube-kanal.  Landskapsregeringen på Youtube  
Läs mer om Presskonferens tisdag 15/9 kl.10.0 ›

10.9.2020 - Infrastrukturministern besöker skärgården

Infrastrukturminister Christian Wikström reser ut till skärgården idag. Detta för att ta del av skärgårdens behov och perspektiv på trafiken samt samhället i övrigt. De kommande fyra veckorna kommer...
Läs mer om Infrastrukturministern besöker skärgården ›

24.8.2020 - Trafikmeddelande för Åva-Jurmolinjen - uppdaterat

M/s Doppingen ersätts av m/s Janet söndag 23 augusti – söndag 30 augusti. Resenärer på Åva-Jurmolinjen rekommenderas att undvika tunga transporter. M/s Doppingen är ur trafik från söndagen den 23...
Läs mer om Trafikmeddelande för Åva-Jurmolinjen - uppdaterat ›

21.8.2020 - Trafikmeddelande Embarsundslinjen

Embarsunds linfärja; störningar i trafiken onsdagen den 2 september På grund av  klaffreparation på Föglö, Finnholma-sidan kommer enbart persontransport att vara möjlig mellan 12.00 och 20.00...
Läs mer om Trafikmeddelande Embarsundslinjen ›

Sidor