Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

3.6.2021 - Alla får tycka till om bokningsreglerna

Under sommaren är det allmänhetens tur att granska och lämna synpunkter på landskapsregeringens förslag till enklare regler för skärgårdstrafiken. – Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att...
Läs mer om Alla får tycka till om bokningsreglerna ›

31.5.2021 - Bottenkartläggningar under maj och juni längs Järsövägen

Ålands landskapsregering kommer med start under sista veckan i maj 2021 att genomföra bottenkartläggningar längs vägbankarna utefter Järsövägen, från Espholm till Järsö. Syftet med undersökningen är...
Läs mer om Bottenkartläggningar under maj och juni längs Järsövägen ›

6.5.2021 - Nytt stöd för smart energistyrning

Landskapsregeringen har infört ett stöd för smart energistyrning i bostadshus. Stödet uppgår till 50 procent av kostnaderna – högst 1 000 euro. – Energioptimering och energieffektivisering kommer få...
Läs mer om Nytt stöd för smart energistyrning ›

5.5.2021 - Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 29.4.2021 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Frebbenby - Marsund, i Hammarlands kommun. Vägplanen ...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning ›

29.4.2021 - Entreprenaden för byggande av nya Bomarsundsbron startar

Upphandlingen är klar och avtal har tecknats med Eriksson Bygg Ab för entreprenad 3 i utbytet av Bomarsundsbron. Entreprenaden omfattar att bygga den nya bron över Bomarsund inklusive anslutande...
Läs mer om Entreprenaden för byggande av nya Bomarsundsbron startar ›

22.4.2021 - Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1, Hammarlandsvägen (Gottby – Östanträsk)

Under perioden 22.4 - 7.5.2021 byter landskapsregeringen vägtrummor under landsväg nr 1 Hammarlandsvägen på sträckan Gottby – Östanträsk i Jomala och Hammarlands kommuner, i samband med pågående...
Läs mer om Begränsad framkomlighet på landsväg nr 1, Hammarlandsvägen (Gottby – Östanträsk) ›

22.4.2021 - Ålands första trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik har antagits

Landskapsregeringen har sedan årsskiftet 2019 - 2020 arbetat med att ta fram ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet var på remiss under hösten 2020 och har nu antagits av...
Läs mer om Ålands första trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik har antagits ›

31.3.2021 - Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4

Björkölinjens ordinarie 40 tons vajerfärja är ur trafik för planerad översyn lördag 27 mars - fredag 9 april. Under tiden sköts trafiken med den mindre 24 tons reservfärjan. Trafikanter ombeds ha...
Läs mer om Björkö ordinarie vajerfärja på översyn 27/3 - 9/4 ›

11.3.2021 - Trafiktillstånd med personbil lediganslås

Trafiktillstånd i tillstånd lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil Mariehamn 3 tillstånd Ett taxitillstånd där trafiken ska inledas omgående. Ett taxitillstånd där trafiken ska...
Läs mer om Trafiktillstånd med personbil lediganslås ›

25.2.2021 - Meddelande om offentlig delgivning Kastörsbron

Ålands landskapsregering beslöt den 18 februari 2021 att fastställa vägplan för ombyggnad av del av landsväg nr 800, sektion 0 – 441, för utbyte av Kastörsbron (bro nr 20), Kumlinge kommun enligt med...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning Kastörsbron ›

Sidor