Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

30.10.2019 - Möckelövägen, söder om Möckelörondellen, stängs av för trafik 31.10.2019

Möckelövägen, söder om Möckelörondellen i Jomala kommun, stängs av för trafik från och med torsdagen den 31 oktober 2019. Nu startar arbetet med att bygga två nya betongbroar och tillhörande gång-...
Läs mer om Möckelövägen, söder om Möckelörondellen, stängs av för trafik 31.10.2019 ›

23.10.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen

M/s Skarven är ur trafik p.g.a. dockning. Överraskande arbeten har uppkommit, vilket fördröjer dockningen till fredag 8 november. M/s Knipan trafikerar på Föglölinjen under tiden. Resenärer på...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen ›

3.10.2019 - Trafikstörning på Föglölinjen och på Åva-Jurmolinjen

Trafikstörning på Föglölinjen M/s Skarven ersätts av m/s Knipan fredag 11 oktober – fredag 1 november 2019. Resenärer på Föglölinjen rekommenderas att lämna bilen och istället använda...
Läs mer om Trafikstörning på Föglölinjen och på Åva-Jurmolinjen ›

2.10.2019 - Anbudsförfarande: Stöd för produktion av el från vindkraftverk

OBS! Anbudstiden är förlängd t.o.m. 18.12.2019 kl. 12.00. Ändringar i Anbudsförfarande är markerade i rött. Bilagan Frågor och svar har tillkommit. Ålands landskapsregering ordnar ett...
Läs mer om Anbudsförfarande: Stöd för produktion av el från vindkraftverk ›

2.9.2019 - Avtal för trafiken till Föglö påtecknat

Idag har avtal tecknats mellan landskapsregeringen och konsortiet Ansgar Ab/Finlands färjetrafik Ab (Finferries) rörande trafiken till Föglö. Trafiken med en nybyggd elhybridfärja skall starta våren...
Läs mer om Avtal för trafiken till Föglö påtecknat ›

29.8.2019 - Projekt västra Föglö tar nästa steg

Eriksson Bygg Ab vann avtalet för infrastrukturprojekt västra Föglö. Utbyggnaden ska vara klar våren 2022.
Läs mer om Projekt västra Föglö tar nästa steg ›

19.8.2019 - Nytt fossilfritt fartyg till skärgården

Ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab (Finferries) vann avtalet på Föglö-linjen. Enligt avtalet ska de bygga en elhybridfärja till linjen och sedan trafikera med den åren...
Läs mer om Nytt fossilfritt fartyg till skärgården ›

9.8.2019 - Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen

Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen mellan Möckelö och Kungsö korsningen. Arbetet pågår från måndag 12 augusti till fredag 16 augusti om vädret tillåter. 2018 lades en justeringsmassa på...
Läs mer om Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen ›

26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun

Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19 juni 2019 att fastställa vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Brändöström och Sanda i Föglö kommun ›

26.6.2019 - Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2

Meddelande om offentlig delgivning Ålands landskapsregering beslöt den 19.6.2019 att vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700,...
Läs mer om Meddelande om offentlig delgivning; Sommarö - Hastersboda, etapp 2 ›

Sidor