Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

23.1.2019 - Spara naturvärden i Ålands skogar även efter stormen Alfrida

Röjningen efter stormen Alfrida är en stor utmaning för alla aktörer – skogsägare, avverkare och ledningsägare. Även om alla koncentrerar sig på att reparera skador är det också bra att tänka på...
Läs mer om Spara naturvärden i Ålands skogar även efter stormen Alfrida ›

16.1.2019 - Välkommen till Ålands kustvattendag

Välkomna till miljöbyråns kustvattendag - "Ålands kustvatten - vad är på gång?" - torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.30-12.00 i auditoriet Sälskär i Självstyrelsegården. Där berättar vi om våra...
Läs mer om Välkommen till Ålands kustvattendag ›

11.1.2019 - Landskapets naturstigar efter stormen Alfrida

Miljöbyrån avråder från att röra sig på landskapets naturstigar förrän röjningen efter stormen är avslutad. Byrån meddelar när det igen är tryggt att röra sig inom områdena. Även Landskapets...
Läs mer om Landskapets naturstigar efter stormen Alfrida ›

8.1.2019 - Diskussion och information om Ålands havsplan

Ålands havsplan ska se till att användningen av havet blir hållbart och samtidigt att havets område utvecklas som resurs. Torsdagen den 7 februari kl. 18.45-20.45 ordnas ett möte för allmänheten i...
Läs mer om Diskussion och information om Ålands havsplan ›

29.11.2018 - Torpfjärden under år 2018

Torpfjärden är en stor och mycket bra lekplats för många av våra vanligaste fiskarter såsom abborre, gädda, mört, id och braxen. Ur fiskevårdssynpunkt är det viktigt att fisk kan vandra till och från...
Läs mer om Torpfjärden under år 2018 ›

14.11.2018 - Inbjudan till möte om våtmark och bevattning

Coast4us och Projekt fiskevård sammankallar till möte om våtmark/bevattning i Gottby branddepå onsdagen den 21 november kl. 19.00 Under mötet kommer ett projektförslag för en multifunktionell våtmark...
Läs mer om Inbjudan till möte om våtmark och bevattning ›

6.11.2018 - Plaststrategin på remiss

Den åländska plaststrategin skickas ut på remiss under perioden 6 november till och med den 4 december 2018. Remissvaren skickas till Ålands landskapsregering, Registraturen, Pb. 1060, AX-22111...
Läs mer om Plaststrategin på remiss ›

1.11.2018 - Hav och klimat tema för nordiska miljöministrarna

Vicelantrådet Camilla Gunell träffade traditionsenligt sina nordiska miljö- och klimatministerkollegor i samband med Nordiska rådets session i Oslo för att diskutera aktuella gemensamma frågor....
Läs mer om Hav och klimat tema för nordiska miljöministrarna ›

16.10.2018 - Höga partikelhalter i luften

Sedan i fredags den 12 oktober har luftkvaliteten på Åland liksom i hela södra Finland varit sämre än normalt. Halterna av både små och stora partiklar är hög och halterna av stora partiklar...
Läs mer om Höga partikelhalter i luften ›

5.7.2018 - Seabased Measures - Exempel på havsbaserade åtgärder för Östersjön på Åland

Ester Miiros på Central Baltics Contact Point Åland har intervjuat Annica Brink, nyanställd projektledare för Seabased Measures – havsbaserade åtgärder vid Ålands landskapsregerings miljöbyrå. Annica...
Läs mer om Seabased Measures - Exempel på havsbaserade åtgärder för Östersjön på Åland ›

Sidor