Nyheter

28.11.2016 - Restriktionszoner inrättas för att hindra spridning av fågelinfluensan
Med anledning av att fågelinfluensa, s.k. högpatogen aviär influensa, har påträffats på Åland har livsmedelssäkerhetsverket Evira beslutat att inrätta en restriktionszon för de områden som omgärdar...
Läs mer om Restriktionszoner inrättas för att hindra spridning av fågelinfluensan ›
28.11.2016 - Fåglar ska hållas inomhus från 1 december
Fågelinfluensa, eller s.k. högpatogen aviär influensa, som har påträffats på Åland är en djursjukdom som lätt sprider sig. Därför förlänger nu jord- och skogsbruksministeriet tiden som fjäderfä ska...
Läs mer om Fåglar ska hållas inomhus från 1 december ›
25.11.2016 - Fågelinfluensa på Åland
Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras analyser har fågelinfluensa H5 konstaterats i prov som tagits för drygt en vecka sedan på döda viggar i Vårdö och Lemland. Det är ännu oklart vilken form av...
Läs mer om Fågelinfluensa på Åland ›
25.11.2016 - Döda vilda fåglar och restriktioner för fjäderfä
Rör inte döda vilda fåglar, men meddela observationer av döda eller sjuka vilda fåglar till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet eller landskapsregeringen. Observationer av döda eller sjuka fåglar...
Läs mer om Döda vilda fåglar och restriktioner för fjäderfä ›
17.11.2016 - Landskapsregeringen tar ställning mot primära mikroplaster
Landskapsregeringen beslutar att utesluta mikroplaster i kosmetiska produkter vid upphandlingar för att skydda vattenmiljöer.
Läs mer om Landskapsregeringen tar ställning mot primära mikroplaster ›
3.11.2016 - Nordiskt miljöministermöte i Köpenhamn
De nordiska miljöministrarna höll möte i Köpenhamn under onsdagen i samband med nordiska rådets session. Mötet leddes av Finlands jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Med på mötet var...
Läs mer om Nordiskt miljöministermöte i Köpenhamn ›
29.9.2016 - Informationsmöte om mätningar och odlingsuppföljningar vid Möckelbybäcken och Svartbäcken
Jordbrukare vid Möckelbybäcken och Svartbäcken inbjudes till informationsmöte på Alandica fredagen den 11 november kl. 11-15:00 om uppföljning på jordbruksmark. Vi bjuder på lunch och kaffe+kaka. Mer...
Läs mer om Informationsmöte om mätningar och odlingsuppföljningar vid Möckelbybäcken och Svartbäcken ›
25.5.2016 - Reglering av fisket efter gös och gädda
Fastställande av regleringsåtgärder för gösbestånden på Åland för perioden 2016 - 2018
Läs mer om Reglering av fisket efter gös och gädda ›
28.4.2016 - De nordiska länderna eniga om uppföljningen av klimatmötet
Vicelantråd Camilla Gunell deltog igår i ett möte med de nordiska miljö- och klimatministrarna i Borgå. I mötet bekräftade ministrarna sitt engagemang i Parisavtalet.  Ministrarna enades även om en...
Läs mer om De nordiska länderna eniga om uppföljningen av klimatmötet ›
15.4.2016 - Offentlig delgivning (Landskapets fastighetsverk)
Landskapets fastighetsverk har den 14 april 2016 beslutat meddela till kännedom att jakträtten på nedanstående av landskapet tillhöriga områden, med stöd av 6 § jaktlagen för landskapet Åland (1985:...
Läs mer om Offentlig delgivning (Landskapets fastighetsverk) ›

Sidor