Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

7.2.2018 - Inbjudan till Kustdagen 2018

Ålands landskapsregerings miljöbyrå inbjuder till Kustdagen 2018 på Alandica Kultur & Kongress tisdagen 27 februari 2018. På seminariet deltar experter från SLU-typområden på jordbruksmark, SMHI-...
Läs mer om Inbjudan till Kustdagen 2018 ›

24.1.2018 - Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet

Mikael Kilpi, docent i zoologi och kustekologi med ejdern som särskilt intresse, presenterar resultatet av den stora inventering av ejderstammen på Åland som genomfördes våren 2017 och berättar...
Läs mer om Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet ›

22.1.2018 - Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång

Landskapsregeringen genomför under året en luftkvalitetsmätning som mäter partikelhalterna i luften i Mariehamn. Resultaten finns tillgängliga på nätet i realtid.
Läs mer om Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång ›

1.12.2017 - Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts

Landskapsregeringens miljöbyrå ingår som projektpartner i projektet Coast4us som har många partners runt Östersjön. Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt...
Läs mer om Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts ›

20.11.2017 - Rösta på Mariehamns stads och landskapsregeringens gemensamma projektförslag för ett renare Östersjön

Projektet "Inga mikroplaster i Slemmern" är med och tävlar om finansiering. Vi vill förbättra vattenkvaliteten och behöver din röst senast 17 december. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad...
Läs mer om Rösta på Mariehamns stads och landskapsregeringens gemensamma projektförslag för ett renare Östersjön ›

5.7.2017 - Landskapsregeringens veterinär avråder från adoption av gatuhundar

Det blir allt vanligare på Åland att enskilda personer adopterar gatuhundar till exempel från Rumänien. Landskapsregering har stor förståelse för människors goda vilja att hjälpa gatuhundar och det...
Läs mer om Landskapsregeringens veterinär avråder från adoption av gatuhundar ›

3.5.2017 - Nordiska miljöministrarna antog plastprogram

Vicelantrådet Camilla Gunell deltog i de nordiska miljöministrarnas möte 2 maj i Oslo. Vid mötet antogs ett nordiskt plastprogram för åren 2017-2018. Programmet innehåller mål på sex strategiska...
Läs mer om Nordiska miljöministrarna antog plastprogram ›

13.4.2017 - Vårjakt på ejder 2017

Landskapsregeringen har den 13 april 2017 fastställt riktlinjer för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2017-14.5.2017.  Mer information och länken till ansökningarna hittar du här .    
Läs mer om Vårjakt på ejder 2017 ›

5.4.2017 - Inspirationsdag för jordbrukare

För en bättre vattenmiljö i jordbrukslandskapet – Inspirationsdag för jordbrukare. Ålands landskapsregering, Ålands producentförbund och Leader Åland inbjuder till en inspirationsdag för jordbrukare...
Läs mer om Inspirationsdag för jordbrukare ›

3.3.2017 - Restriktionszonen för fågelinfluensa har avvecklats

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har den 3 mars 2017 beslutat att avveckla övervakningsområdet som inrättats på Åland pga. att fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar. Därmed upphör kravet på...
Läs mer om Restriktionszonen för fågelinfluensa har avvecklats ›

Sidor