Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

20.5.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 maj - 3 juni

Landskapsregeringen har 20.5.2021 fattat ett beslut om att ytterligare lätta på begränsningarna av offentliga tillställningar utomhus under perioden 21.5.2021-3.6.2021.
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 maj - 3 juni ›

20.5.2021 - Landskapsregeringen tar nästa steg i Ålands exitstrategi

Landskapsregeringen har fattat beslut om en planerad exitstrategi som ska genomföras i tre steg. För steg 2 och 3 har en principdiskussion förts och formella beslut fattas senare. Steg 1: 21 maj - 3...
Läs mer om Landskapsregeringen tar nästa steg i Ålands exitstrategi ›

12.5.2021 - Restaurangbegränsningarna på Åland lättar från den 13 maj 2021

Finlands regering har 12.5.2021 utfärdat en ny förordning om ändring av begränsningarna av förplägnadsrörelsers öppettider och serveringstider för alkoholdrycker. Med den nya förordningen får alla...
Läs mer om Restaurangbegränsningarna på Åland lättar från den 13 maj 2021 ›

6.5.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 7-20 maj

Landskapsregeringen har 6.5.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 7-20 maj ›

4.5.2021 - Fortsatt distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 samt på gymnasienivå från 3.5.2021

För att förebygga spridning av coronavirussmitta beslöt landskapsregeringen att mun- och nässkydd fortsätter att distribueras till skolorna på Åland och delas ut till elever från och med årskurs 7...
Läs mer om Fortsatt distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 samt på gymnasienivå från 3.5.2021 ›

22.4.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 9 maj

Landskapsregeringen har 22.4.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 9 maj ›

16.4.2021 - Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå under perioden 19.4-30.4.2021

För att förebygga coronavirussmitta (enligt beslut ÅLR 2021/2947) kommer mun- och nässkydd att fortsätta att distribueras till skolorna och delas ut till elever från och med årskurs 7 samt till...
Läs mer om Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå under perioden 19.4-30.4.2021 ›

9.4.2021 - Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal

Landskapsregeringen beslutade i enlighet med 5 § 2 och 3 mom. landskapslagen om tjänstekollektivavtal att tiden då en tjänsteman kan beviljas sjukledighet för högst sju dagar utan uppvisande av intyg...
Läs mer om Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal ›

8.4.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 25 april

Landskapsregeringen har 8.4.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 25 april ›

29.3.2021 - Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 (70/S3/3.7.2020), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82/S3/27.8.2020), 2.11 2020 (118/S3/2.11.2020), 3.2.2021 (16/S/3.2...
Läs mer om Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet ›

Sidor