Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

30.4.2019 - Stödinformation 2019.

Aktuell information inför årets stödansökningar. Samma innehåll vid båda infotillfällena Tisdag 7 maj kl 12.00 – 16.00 Torsdag 23 maj  kl 18.30 – 21.30 Lagtingets auditorium är platsen för båda...
Läs mer om Stödinformation 2019. ›

30.4.2019 - Stödansökan 2019

Det är nu möjligt att ansöka om årets jordbruksstöd, både elektroniskt och till pappers. Alla som har åtaganden i kraft och som sökte om stöd 2018 kommer senast under vecka 19 att få hem ett...
Läs mer om Stödansökan 2019 ›

29.4.2019 - Sjöfartens Dag 9 maj 2019 på Alandica

Välkommen att ta del av seminarier med maritim inriktning! Program se bilagor.
Läs mer om Sjöfartens Dag 9 maj 2019 på Alandica ›

25.4.2019 - Ansökan om importstöd för foder

Ansökan om understöd vid import av foder till produktionsdjur på grund av torka 2018 som hämtats utanför Ålands gränser Den totala summan som är budgeterats för ändamålet är 100.000 €. Det högsta...
Läs mer om Ansökan om importstöd för foder ›

17.4.2019 - Har du kommit ihåg kvalitetstestet?

Ett av kraven inom ditt åtagande om balanserad användning av näringsämnen är att ett kvalitetstest av åkerjorden görs under åtagandeperioden. Om du förbundit dig till åtagande om balanserad...
Läs mer om Har du kommit ihåg kvalitetstestet? ›

12.4.2019 - Jordbruksbyrån informerar

Jordbruksbyråns infoblad ”Jordbruksbyrån informerar” nr 2, 2019 innehåller viktig information inför årets stödansökan, tidtabell för vårens utbetalningar, kort info om transportstödet m.m. Hela ...
Läs mer om Jordbruksbyrån informerar ›

26.3.2019 - Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på Åland för perioden 2019 - 2021

Det har varit förbjudet att fiska gös under lektid sedan år 2006. Förbudet har varit gynnsamt för beståndet av gös och landskapsregeringen har därför beslutat att förbudet bibehålls under perioden...
Läs mer om Fastställande av regleringsåtgärder för gös- och gäddfisket på Åland för perioden 2019 - 2021 ›

7.3.2019 - Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019

Den preliminära utbetalningstiden för stöden hittar du i bilagan.
Läs mer om Lantbruksstödens utbetalningstidtabell våren 2019 ›

7.3.2019 - EU:s fondperiod 2021-2027

Landskapsregeringein ordnade ett seminarium angånde EU:s fondperiod 2021-2027 den 1 mars. Som en del i det fortsatta arbetet har vi skapat en sida där information om de olika programen samlas.   EU-...
Läs mer om EU:s fondperiod 2021-2027 ›

15.2.2019 - Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027

Välkomna att ta del i kickoff-evenemanget i Lagtingets Auditorium (mötesrum Sälskär) fredagen den 1 mars kl. 13.00 - 15.30. Närmare information i medföljande inbjudan!
Läs mer om Inbjudan till seminarium rörande EU:s fondperiod 2021–2027 ›

Sidor