Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

12.7.2021 - Information om de nya inresereglerna

Landskapsregeringen har samlat information om vad som gäller vid inresa på sidan Covid-19 och resor. Där kan du läsa bland annat om gröna länder, vaccinationsintyg och tester.
Läs mer om Information om de nya inresereglerna ›

9.7.2021 - Extra pressinformation om gränsrestriktionerna

Ålands landskapsregering håller extra pressinformation fredagen den 9 juli kl. 15:00 med anledning av ändringarna i smittskyddslagen och de förlängda gränsrestriktionerna. Vid pressinformationen...
Läs mer om Extra pressinformation om gränsrestriktionerna ›

24.6.2021 - Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7.2020 (70/S3/3.7.2020), den uppdaterade versionen från 27.8.2020 (82/S3/27.8.2020), 2.11 2020 (118/S3/2.11.2020), 3.2.2021 (16/S/3.2...
Läs mer om Bekämpning av coronavirussmitta inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i hemmet ›

23.6.2021 - Hur upplever du coronasituationen? Svara på nordiska Gränshinderrådets enkät.

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har fortfarande stora konsekvenser för personer och företag som verkar i gränsregionerna eller som rör sig mellan länderna. Nu...
Läs mer om Hur upplever du coronasituationen? Svara på nordiska Gränshinderrådets enkät. ›

17.6.2021 - Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen har 17.6.2021 fattat beslut om genomförande av första delen av steg 3 i exitstrategin för Åland. Landskapsregeringens handlingsplan har reviderats Landskapsregeringen har antagit...
Läs mer om Landskapsregeringens beslut om en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ›

10.6.2021 - Pressinformation gällande begränsningar och lättnader  för restauranger samt allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen

Ålands landskapsregering inbjuder till pressinformation fredagen den 11 juni kl 10.00 för att informera och klargöra vilka begränsningar, allmänna skyldigheter samt lättnader som gäller i...
Läs mer om Pressinformation gällande begränsningar och lättnader  för restauranger samt allmänna skyldigheter som gäller kund- och deltagarutrymmen ›

7.6.2021 - Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4.6

Presentation av rapporten som finns i bilagan här intill. Utsatthetens bredd och djup - en fördjupad analys av resultatet i Hälsa i skolan-enkäten 2019 inom områdena sexuellt våld, psykisk hälsa och...
Läs mer om Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4.6 ›

3.6.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni - 17 juni

Landskapsregeringen har 3.6.2021 fattat beslut om att ytterligare lätta på begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster under perioden 4.6.2021-17.6.2021. Enligt...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni - 17 juni ›

26.5.2021 - Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4 juni kl 8.30

I samband med presentation av rapporten Utsatthetens bredd och djup och presentation av en lägesbild över hur olika grupper upplevt pandemin är du välkommen till ett frukostseminarium med diskussion...
Läs mer om Frukostseminarium om pandemins psykosociala konsekvenser 4 juni kl 8.30 ›

20.5.2021 - Landskapsregeringens revidering av rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde

Landskapsregeringen har 20.5.2021 reviderat rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde. Från och med måndag 24.5.2021 har följande undantag från karantänrekommendationen...
Läs mer om Landskapsregeringens revidering av rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde ›

Sidor