Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

25.3.2021 - Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027

Ålands landskapsregering inleder nu en samrådsprocess för mer marina åtgärder som kompletterar de vattendirektivsåtgärder som redan är på remiss. Samrådsprocess med tidsramar och dokumentet Samrådet...
Läs mer om Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027 ›

21.12.2020 - Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument

Vattenvården är allas vår uppgift. Ge respons under den 22.12.2020- 22.6.2021 på förslagen till Förvaltningsplan och åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027.
Läs mer om Remissrunda för nya vattenförvaltningsdokument ›

27.11.2020 - Ändringar i jaktförorordningen från och med 1 januari 2021

Landskapsregeringen fastställde den 26.11.2020 ändringar i jaktförordningen för landskapet Åland. Beslutet innebär i huvudsak ändringar i jakttider, till exempel en förlängning av jakttiden för...
Läs mer om Ändringar i jaktförorordningen från och med 1 januari 2021 ›

13.10.2020 - Förslag till hållbar kustzonsplanering

Ålands landskapsregering har tagit fram en rapport på svenska för sin del av genomförandet av projektet Coast4us. Projektet avslutas till sin helhet i december 2020 med en större slutrapport på...
Läs mer om Förslag till hållbar kustzonsplanering ›

3.7.2020 - Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk

Projekt ”Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med fokus på ökad reproduktion” drivs av Ålands Fiskevårdscentrum och avslutas den 30 september 2020. Som en del av...
Läs mer om Instruktioner för restaurering av lekområden för fisk ›

14.5.2020 - Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020

Under fältsäsongen 2020 kommer Geologiska forskningscentralen att utföra berggrundskarteringar och drönarfotografering av berghällar främst inom obebyggda områden i Geta, Vårdö, Lumparland och Föglö...
Läs mer om Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020 ›

7.5.2020 - Nominera kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2020

Senast den 13 maj ska nomineringarna vara inne för Nordiska rådets miljöpris 2020. Se länken här nedan med nyheten från Nordiska rådet: Sista chansen nominera kandidater till Nordiska rådets...
Läs mer om Nominera kandidater till Nordiska rådets miljöpris 2020 ›

20.4.2020 - Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Information om finländska havs- och kustområden finns nu tillgängligt på en och samma webbadress. Informationen, som producerats av flera finländska institutioner och instanser, har sammanställts...
Läs mer om Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal ›

1.4.2020 - Anmälan om misstänkt jakt- och naturvårdsbrott

Den varg som sköts under skyddsjakt i Hammarland den 28 december 2019 har efter undersökning av Livsmedelsverket konstaterats burit på en äldre skottskada. Åldersbestämningen av skottskadan klargör...
Läs mer om Anmälan om misstänkt jakt- och naturvårdsbrott ›

1.4.2020 - Coast4us-kartläggning av Mariehamns gröna värden

Landskapsregeringen arbetar inom Central Baltic-projektet Coast4us med att i lokal samverkan ta fram hållbara kustzonsplaner inriktat på minskad övergödning, ökad biologisk mångfald och...
Läs mer om Coast4us-kartläggning av Mariehamns gröna värden ›

Sidor