Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

4.9.2019 - Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland

Den luftkvalitetsmätning som har pågått under ett år invid Östra utfarten i Mariehamn har avslutats och resultaten har sammanställts. Halterna av både små och stora partiklar på årsbasis underskrider...
Läs mer om Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland ›

3.9.2019 - Begäran om synpunkter

Dokumentet "Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter" skickas på remiss under perioden 3 september till och med den 31 oktober 2019. Synpunkter på förslaget skickas till Ålands...
Läs mer om Begäran om synpunkter ›

27.8.2019 - Inspirationsvandring på Hammarudda gård

Välkomna till en inspirationsvandring på Hammarudda gård fredagen den 6 september kl. 13-15. Syftet med vandringen är att ge inspiration till vattenförbättrande åtgärder för markägare. Läs mer under...
Läs mer om Inspirationsvandring på Hammarudda gård ›

23.7.2019 - Landskapsregeringen välkomnar beslut om torskfiske

PRESSMEDDELANDE Landskapsregeringen välkomnar att kommissionen gick på Havsforskningsrådets rekommendationer, och att beslutet om stopp av torskfiske enbart omfattar de södra delarna av Östersjön.
Läs mer om Landskapsregeringen välkomnar beslut om torskfiske ›

19.7.2019 - Landskapsregeringen anser stopp av torskfiske runt Åland vara oproportionerligt

PRESSMEDDELANDE Landskapsregeringen har framfört till kommissionen hur ett stopp av torskfiske i Östersjön skulle slå oproportionerligt mot de olika regionerna. Att situationen är allvarlig för...
Läs mer om Landskapsregeringen anser stopp av torskfiske runt Åland vara oproportionerligt ›

4.7.2019 - Inbjudan till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet

Miljöbyrån inbjuder till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet i höst. En ny samrådsprocess för vattendirektivet och det marina strategidirektivet ska genomföras under 2019 i syfte att ta fram...
Läs mer om Inbjudan till samrådsmöten för bättre vattenkvalitet ›

28.6.2019 - Svar på DNA-analyser av vargspillning

Enheten för jakt- och viltvård har mottagit preliminära svar på de DNA-analyser av misstänkt vargspillning som samlades in under säsongen. Totalt sex prover analyserades varav fyra konstaterades vara...
Läs mer om Svar på DNA-analyser av vargspillning ›

13.6.2019 - Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön

Ålands landskapsregering antog idag en plaststrategi för Åland. Plaststrategin syftar till att samla kunskap om plast och mikroplast i miljön samt att öka kunskapen om plastens miljöpåverkan, och...
Läs mer om Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön ›

12.4.2019 - Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån

Från och med den första maj måste restauranger och andra serveringsställen ange ursprungsland för det kött som de serverar. Kravet på ursprungsmärkning gäller kött från nöt, svin, får, get och...
Läs mer om Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån ›

11.4.2019 - Viktigt att följa reglerna vid resa med sällskapsdjur mellan EU-länder

Det är semestertider, många är på resande fot med sina husdjur och det är viktigt att tänka på att djuren har de vaccinationer, behandlingar och dokument som krävs när man för dem mellan länder. De...
Läs mer om Viktigt att följa reglerna vid resa med sällskapsdjur mellan EU-länder ›

Sidor