Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

3.3.2020 - Skydda fjäderfän och tamfåglar mot fågelinfluensan som sprids av vilda fåglar

I Europa har det sedan årsskiftet konstaterats många fall av högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8, dvs. den typen av virus som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. Det har...
Läs mer om Skydda fjäderfän och tamfåglar mot fågelinfluensan som sprids av vilda fåglar ›

18.2.2020 - Remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta

Landskapsregeringen beslutar att genomföra ett remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta. Remissperioden sträcker sig från och med 18 februari 2020 till...
Läs mer om Remissförfarande gällande upprättande av vattenskyddsområde för två brunnar i Vestergeta ›

17.2.2020 - Kartläggning av värden i Sund

Projektet Coast4us har genomfört en kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sunds kommun. Du kan läsa rapporten under rubriken ”Bilagor” här intill.
Läs mer om Kartläggning av värden i Sund ›

28.1.2020 - Vårjakten avgörs i EU-domstolen utan muntligt hörande

  EU-domstolen meddelade i fredags att det pågående ärendet C-217/19 Europeiska kommissionen mot Republiken Finland gällande vårjakt på guding på Åland kommer att avgöras utan muntligt hörande av...
Läs mer om Vårjakten avgörs i EU-domstolen utan muntligt hörande ›

22.1.2020 - Stödordning för bortstädning av skrotfordon

Landskapsregeringen beslöt den 21.1.2020 att anta stödprinciper för hämtning av skrotfordon till en auktoriserad bilskrot: Stödordning för bortstädning av skrotfordon (kategori M1, N1 L5e) För...
Läs mer om Stödordning för bortstädning av skrotfordon ›

20.1.2020 - Remiss av havsövervakningsprogram som delas med riket

Ålands landskapsregerings miljöövervakning av vatten ingår i remissversionen av det övervakningsprogram för havsförvaltning som Finland har upprättat för åren 2020-2026. Det är övervakning som krävs...
Läs mer om Remiss av havsövervakningsprogram som delas med riket ›

19.11.2019 - Allmänna skyddsföreskrifter vid fortsatt vattenskyddsarbete

Ett förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter har varit på remiss under september till och med oktober 2019. Ny och ändrad kunskap inhämtades från remissinstanserna. Nu har de...
Läs mer om Allmänna skyddsföreskrifter vid fortsatt vattenskyddsarbete ›

22.10.2019 - Kom med och diskutera Sunds framtid tillsammans med landskapsregeringens projekt Coast4us

Var med och diskutera hur du vill att Sunds kommun ska utvecklas i framtiden, kulturellt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt tillsammans med bl.a landskapsregeringens projekt Coast4us. Coast4us...
Läs mer om Kom med och diskutera Sunds framtid tillsammans med landskapsregeringens projekt Coast4us ›

4.9.2019 - Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland

Den luftkvalitetsmätning som har pågått under ett år invid Östra utfarten i Mariehamn har avslutats och resultaten har sammanställts. Halterna av både små och stora partiklar på årsbasis underskrider...
Läs mer om Resultaten av ett års partikelmätningar klara: Godkänd luft på Åland ›

3.9.2019 - Begäran om synpunkter

Dokumentet "Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter" skickas på remiss under perioden 3 september till och med den 31 oktober 2019. Synpunkter på förslaget skickas till Ålands...
Läs mer om Begäran om synpunkter ›

Sidor