Nyheter

22.3.2018 - Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”
Ålands vattenområden ingår nu som en del i remissversionen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” som har tagit fram under ledning av Miljöministeriet samt Finlands miljöcentral och Närings-, trafik...
Läs mer om Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” ›
7.3.2018 - HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018
Tisdagen den 6 mars 2018 besökte vicelantrådet Camilla Gunell Bryssel för att delta i HELCOMs ministermöte. Vid mötet förnyade Östersjöländerna samt EU de åtaganden man gjort i HELCOMs Åtgärdsplan...
Läs mer om HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018 ›
5.3.2018 - Verktyg som visar hur miljön belastas
Vår vattenmiljö påverkas ständigt. Nu har ett nytt belastningsverktyg tagits fram i samarbete med SMHI i Sverige. Genom verktyget kan man följa vilken belastning som kommer från olika områden på...
Läs mer om Verktyg som visar hur miljön belastas ›
7.2.2018 - Inbjudan till Kustdagen 2018
Ålands landskapsregerings miljöbyrå inbjuder till Kustdagen 2018 på Alandica Kultur & Kongress tisdagen 27 februari 2018. På seminariet deltar experter från SLU-typområden på jordbruksmark, SMHI-...
Läs mer om Inbjudan till Kustdagen 2018 ›
24.1.2018 - Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet
Mikael Kilpi, docent i zoologi och kustekologi med ejdern som särskilt intresse, presenterar resultatet av den stora inventering av ejderstammen på Åland som genomfördes våren 2017 och berättar...
Läs mer om Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet ›
22.1.2018 - Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång
Landskapsregeringen genomför under året en luftkvalitetsmätning som mäter partikelhalterna i luften i Mariehamn. Resultaten finns tillgängliga på nätet i realtid.
Läs mer om Luftkvalitetsmätningen i Mariehamn nu igång ›
1.12.2017 - Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts
Landskapsregeringens miljöbyrå ingår som projektpartner i projektet Coast4us som har många partners runt Östersjön. Syftet med projektet är att i lokal samverkan genomföra en smart och långsiktigt...
Läs mer om Central Baltic-projektet Coast4us har godkänts ›
20.11.2017 - Rösta på Mariehamns stads och landskapsregeringens gemensamma projektförslag för ett renare Östersjön
Projektet "Inga mikroplaster i Slemmern" är med och tävlar om finansiering. Vi vill förbättra vattenkvaliteten och behöver din röst senast 17 december. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad...
Läs mer om Rösta på Mariehamns stads och landskapsregeringens gemensamma projektförslag för ett renare Östersjön ›
5.7.2017 - Landskapsregeringens veterinär avråder från adoption av gatuhundar
Det blir allt vanligare på Åland att enskilda personer adopterar gatuhundar till exempel från Rumänien. Landskapsregering har stor förståelse för människors goda vilja att hjälpa gatuhundar och det...
Läs mer om Landskapsregeringens veterinär avråder från adoption av gatuhundar ›
3.5.2017 - Nordiska miljöministrarna antog plastprogram
Vicelantrådet Camilla Gunell deltog i de nordiska miljöministrarnas möte 2 maj i Oslo. Vid mötet antogs ett nordiskt plastprogram för åren 2017-2018. Programmet innehåller mål på sex strategiska...
Läs mer om Nordiska miljöministrarna antog plastprogram ›

Sidor